Vi betjänar per telefon i pensions- och rehabiliteringsärenden kl. 9–15

Vi kommer även framöver att betjäna kl. 9–15 från måndag till fredag i pensions- och rehabiliteringsärenden.

Hösten 2021 gjorde vi ett försök med att förkorta betjäningstiden för pensions- och rehabiliteringsärenden. Kunderna kunde nå oss utan problem under försöket, och deras respons på kundservicen var utmärkt. Vitsordet för kundservicen under försöket var 9,34.

Vi kommer även framöver att betjäna kl. 9–15 från måndag till fredag i pensions- och rehabiliteringsärenden.

Vi betjänar våra privatkunder utöver per telefon också via Varma Onlinetjänsten med nätbanks- och mobilkoder, där alla pensions- och rehabiliteringsärenden kan skötas. I tjänsten finns till exempel tjänsten Kommunikationer, via vilken man kan skicka meddelanden till Varma på ett informationssäkert sätt.

Kontaktuppgifter för privatkunder

Varma Onlinetjänst

Nyhet
Telefontiden för pensions- och rehabiliteringsärenden är från den 1 oktober kl. 9–15
pensionsskydd, rehabilitering, om företaget 30.09.2021

Du kunde också vara intresserad av dessa