En del av Varma Onlinetjänst ur bruk 1.6–6.6 på grund av uppdateringar – behändiga nya funktioner på kommande

Varma Onlinetjänst förnyades för ett år sedan när arbetsgivar- och arbetsförmågetjänsterna blev tillgängliga med en inloggning. I sommar kommer serviceutbudet i Varma Onlinetjänst att uppdateras ytterligare och som företagare kan du i fortsättningen sköta både dina FöPL-ärenden och dina privata pensions- och rehabiliteringsärenden på ett och samma ställe. Under tiden som tjänsten uppdateras 1.6–6.6.2022 är delar av Varma Onlinetjänst ur funktion.

Du kan logga in på Varma Onlinetjänst normalt även under avbrottet och använda de tillgängliga tjänsterna. I denna nyhet kan du läsa mer om avbrottet och den uppskattade tidtabellen.

Vi på Varma försöker hålla avbrottet så kort som möjligt men till exempel brådskande fakturerings- och intygsärenden är bra att sköta före avbrottet.

Avbrottet gäller följande tjänster:

Arbetsgivarens tjänst

 • Försäkringens uppgifter 1.6–3.6.
 • Intyg 1.6–3.6.
 • Fakturor 3.6–6.6.

Företagarens tjänst

 • Adress- och faktureringsuppgifter 1.6–3.6.
 • I tjänsten för FöPL-avgifter, intyg och begäran om betaltid kan du kolla dina FöPL-avgifter och beställa intyg men betalningsstatusen uppdateras inte under avbrottet 1.6–6.6.

Andra tjänster i Varma Onlinetjänst fungerar normalt, t.ex. meddelanden.

Vad ska jag göra om jag behöver information eller hjälp under avbrottet?

Vår kundtjänst betjänar dig under avbrottet men det kan tidvis bli kö. Vi svarar på meddelanden i den ordning de kommer och dessutom kan du använda vår återuppringningsfunktion i telefontjänsten.

Under avbrottet 1.6–6.6. betjänar vi dig i ArPL och FöPL försäkrings- och betalningsärenden undantagsvis kl. 9.00–16.00.

I pensions- och rehabiliteringsärenden betjänar vi kl. 9.00–15.00 som vanligt.

Så här betjänar Varma Onlinetjänst dig redan nu

Du kan sköta alla dina arbetsgivar-, företagar- och privatkundsärenden smidigt i Varma Onlinetjänst.

 • Dina egna pensions- eller rehabiliteringsärenden sköter du enklast i Varma Onlinetjänst. Du kan till exempel kontrollera ditt framtida pensionsbelopp i arbetspensionsutdraget, uppskatta din pension och ansöka om pension.
 • Som arbetsgivare och företagare hittar du alla dina försäkrings- och avgiftsuppgifter i tjänsten.
 • Verktygen i Varma Onlinetjänst hjälper dig att leda arbetsförmågan i olika situationer och genom alla skeden i anställningsförhållandet: kartlägg risker, ta del av riskanalyser och planera åtgärder.
 • Varma-Akademin är vår webbaserade inlärningsmiljö där du kan studera och fördjupa dina kunskaper om ledning av arbetsförmågan.

Vilka nya funktioner får Varma Onlinetjänst?

 • I och med uppdateringen kan du i fortsättningen sköta både dina privata pensions- och rehabiliteringsärenden samt företagarens FöPL-försäkringsärenden i samma vy.
 • Tjänsten är framöver tillgänglig dygnet runt 7 dagar i veckan – sköt dina ärenden när det passar dig bäst! 
 • Tjänsten får också ett visuellt ansiktslyft och tydligare navigering.
 • Tjänstens funktioner har utvecklats tillsammans med kunderna och utvecklingsarbetet fortsätter – nya nyttiga funktioner kommer hela tiden.

Du kunde också vara intresserad av dessa