Störning i bankernas betalningskörningar orsakade förseningar i pensionsutbetalningar på fredagen

En betalningsstörning mellan bankerna på fredagen 1.7. är orsaken till att en del av våra kunder inte fick sina pensioner inbetalade på sina konton.

Nu borde alla pensionerna vara synliga på konton. Varma har utbetalat pensionerna i normal ordning och störningen har påverkat bara ett fåtal av Varmas kunder. Vid en störning rekommenderar vi att kunden i första hand tar kontakt med sin egen bank.

Vi beklagar de olägenheter som detta orsakar för våra kunder.

Du kunde också vara intresserad av dessa