Vår kundservice betjänar dig också på sommaren

Under sommarvardagar betjänar vi dig enligt våra normala kundservicetider

  • i försäkrings- och betalningsärenden klockan 8.00–17.00, service på svenska och engelska klockan 8.00–16.00.

Ett undantag utgör 27.6–31.7, då vi betjänar dig kl. 8.00–16.00. Från och med ingången av augusti återgår vi till normal kundservicetid.

  • i pensions- och rehabiliteringsärenden klockan 9.00–15.00, också vid service på svenska och engelska.

Kom ihåg att du alltid behändigt kan sköta alla pensions- och rehabiliteringsärenden samt ändringar i försäkrings- och betalningsärenden via vår onlinetjänst.

Logga in i Varma Onlinetjänst.

Vårt telefonnummer är 010 192 100 (vid samtal från utlandet +358 10 192 100) och vi nås också via chatten.

Vi önskar dig en trevlig sommar!

Du kunde också vara intresserad av dessa