Arbetspensionsavgifterna år 2023

Arbetspensionsbolagen har överlämnat sin ansökan om beräkningsgrunden för arbetspensionsavgiften år 2023 till social- och hälsovårdsministeriet. ArPL-avgiften som tas ut år 2023 kommer enligt det förslag som arbetsmarknadens centralorganisationer kommit överens om att bli kvar på samma nivå som 2022, och är i genomsnitt 24,84 procent av den lön som avgiften grundar sig på (24,85 % år 2022).

I den genomsnittliga avgiften ingår nu för andra gången en återbetalning av den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivarnas avgift som beviljades år 2020. Inverkan på 2023 års avgift är 0,44 procentenheter. Återbetalningen av den tillfälliga nedsättningen periodiseras över åren 2022–2025.

Arbetstagarens pensionsavgift förblir oförändrad år 2023 och är 7,15 % av lönen för personer under 53 och över 62 år och 8,65 % av lönen för personer mellan 53 och 62 år.

Det kommer att uppstå nya arbetspensionsbolagsspecifika skillnader i ArPL-avgifterna den 1 januari 2023 till följd av en lagändring. Framöver kommer arbetspensionsbolagen själva att fastställa den del av ArPL-avgiften som behövs för att verkställa arbetspensionerna och sköta försäkringarna, och den beaktas direkt till sitt korrekta belopp i kundens ArPL-försäkring. Därför kommer avgiften för omkostnader att specificeras till en egen avgiftsdel i ArPL-avgiften från början av år 2023.

ArPL-grundavgiften för avtalsarbetsgivare, exklusive omkostnadsdelen, är nästa år 25,30 % av lönen (25,35 % av lönen år 2022 exklusive den omkostnadsdel som är gemensam för arbetspensionsbolagen). Av detta avdras kundåterbäringar, och en arbetspensionsbolagsspecifik avgift för omkostnader läggs till.

Beloppet på kundåterbäringen, som beror på arbetspensionsbolaget, väntas i genomsnitt uppgå till 0,6 % av lönerna år 2023 (0,8 % år 2022).

Invalidpensionsdelen som ingår i avgiften sjunker och uppgår i genomsnitt till 0,9 % av lönerna år 2023 (1,1 % år 2022). Om företagets lönesumma överstiger 2 197 500 euro år 2021, beaktas också avgiftsklassens inverkan och nedsättningen av avgiftsförlustdelen i avgiften.

Nästa år är avgiften för tillfälliga arbetsgivare 26,20 % av lönerna (25,85 % år 2022).

Företagarnas FöPL-avgift förblir år 2023 på samma nivå som i år, dvs. dvs. 24,1 % av FöPL-arbetsinkomsten för företagare under 53 och över 62 år och 25,6 % av arbetsinkomsten för företagare mellan 53 och 62 år. Den tillfälliga rabatten år 2020 gällde inte FöPL-avgiften.

Social- och hälsovårdsministeriet torde fastställa arbetspensionsförsäkringsavgiften i mitten av november.

Ytterligare information ger Ritva Tarkiainen, direktör för försäkringsteknik.

Läs Pensionsskyddscentralens nyhet Arbetspensionsavgifterna år 2023.

Gör en uppskattning om ArPL-avgiften år 2023 i Varma Onlinetjänst

Via vår onlinetjänst kan du enkelt göra en uppskattning om nästa års ArPL-avgift på sidan Prognoser och rapporter. Du behöver bara en uppskattning om företagets lönesumma år 2023. Via tjänsten får du den mest exakta prognosen om ditt företags ArPL-avgift t.ex. för nästa års budget. Du kan använda samma tjänst också för att följa upp innevarande års budget och för att uppskatta ArPL-avgifterna för slutet av året.

Läs mer i vår nyhet Uppskatta nästa års ArPL-avgift i Varma Onlinetjänst.

Du kunde också vara intresserad av dessa