Indexen för arbetspensionsskyddet 2023 har fastställts: Pensionsbeloppet stiger med 6,8 procent 

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indexen för arbetspensionsskyddet för år 2023. Arbetspensionsindexet är nästa år 2874 och höjer därmed de pensioner som betalas ut med 6,8 procent jämfört med år 2022. Lönekoefficienten har fastställts till 1,558 och stiger alltså med 3,8 procent jämfört med år 2022.

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indexen för arbetspensionsskyddet för år 2023. Arbetspensionsindexet är nästa år 2874 och höjer därmed de pensioner som betalas ut med 6,8 procent jämfört med år 2022. Lönekoefficienten har fastställts till 1,558 och stiger alltså med 3,8 procent jämfört med år 2022.

De löpande arbetspensionerna som började senast 1.12.2022 justeras med arbetspensionsindexet. De arbetspensioner som höjs är:

 • ålderspension
 • partiell ålderspension
 • invalidpension, delinvalidpension, rehabiliteringsstöd
 • rehabiliteringspenning
 • arbetslivspension
 • familjepension, det vill säga efterlevande- och barnpension.

Om du överväger att gå i pension kan du göra en beräkning av din kommande pension i Varma Onlinetjänst

Du kan få högre pension om du går i pension senast 1.12.2022 än om pensionen börjar den 1.1.2023. Det beror på att arbetspensionsindexet 2023 undantagsvis är betydligt större än lönekoefficienten, till följd av den kraftigt höja prisnivån. Lönekoefficienten används vid beräkningen av den blivande arbetspensionen.  År 2023 stiger lönekoefficienten med 3,8 procent.

Om du planerar att gå i pension vid årsskiftet ska du tänka på att: 

 • Om du går i pension 1.12.2022 justeras de inkomster som påverkar din pension med lönekoefficienten för 2022. Arbetspensionsindexet för 2023 höjer pensionsbeloppet som betalas ut från och med 1.1.2023. 
 • Om du går i pension 1.1.2023 justeras de inkomster som påverkar din pension vid beräkningen av pensionen med lönekoefficienten för 2023. Arbetspensionsindexet för 2023 används inte i detta fall. 

Om du inte ännu har ansökt om pension kan du beräkna beloppet för din kommande pension i Varma Onlinetjänst. Du kan göra en kalkyl enligt de nya indexen i Varma Onlinetjänst från och med 29.10.

Vem berörs av möjligheten att välja tidpunkt för pensioneringen? 

I dessa situationer är det möjligt att välja att gå i pension i december eller januari: 

Ålderspension 

Du uppnår din lägsta ålder för ålderspension senast i november. Ålderspension förutsätter även att anställningsförhållandet upphör. Beakta därför din uppsägningstid när du beslutar att gå i pension. En företagare behöver inte avsluta sin företagsverksamhet. 

Ålderspensionen kan börja tidigast vid ingången av den månad som följer efter det att pensionsåldern uppnåtts. Till exempel om du uppnår din pensionsålder 1.12.2022, kan ålderspensionen börja tidigast 1.1.2023. 

Det är möjligt att arbeta vid sidan av ålderspension.

Läs mer om arbete vid sidan av ålderspension 

Partiell ålderspension 

 • Du uppnår den lägsta åldern för partiell ålderspension senast i november eller 
 • du är redan partiellt ålderspensionerad men vill öka pensionen från 25 procent till 50 procent. 

Arbetslivspension 

 • Du fyller 63 år senast i november. 

Möjligheten att välja när pensionen börjar kan också gälla den som övergår till delinvalidpension, som redan har fått ett förhandsbeslut, eller den som inleder yrkesinriktad rehabilitering. 

I beräkningen av arbetspensionen används två index  

I beräkningen av arbetspensionen används två index, lönekoefficienten och arbetspensionsindexet. 

Lönekoefficienten används när pensionen beräknas när du går i pension. Lönerna och arbetsinkomsterna under arbetskarriären justeras enligt lönekoefficienten till den nivå som gäller det år pensionen börjar. I lönekoefficienten har förändringar i löntagarnas inkomstnivå en vikt på 80 procent och förändringar i konsumentpriserna har en vikt på 20 procent. 

När du är pensionerad justeras ditt pensionsbelopp varje år i januari med arbetspensionsindexet. I arbetspensionsindexet utgör förändringar i konsumentpriserna 80 procent och förändringar i inkomstnivån 20 procent. 

Procenthöjningarna är desamma för alla oberoende av inkomsterna och pensionens storlek, men eurobeloppet beror på inkomsternas och pensionens storlek. 

Länkar: 

SHM:s meddelande om fastställandet av indexen

Du kunde också vara intresserad av dessa