Räntan på arbetspensionsförsäkringsavgifterna ökar i början av 2023

Den försäkringsavgiftsränta som används för att fastställa räntan på arbetspensionsförsäkringsavgifterna höjs till 2,45 procent i början av nästa år. Försäkringsavgiftsräntan togs i bruk år 2016 och har hittills varit 2 procent.

Under den senaste tiden har marknadsräntorna stigit, och effekten av detta syns i försäkringsavgiftsräntan som baserar sig på den 12 månaders referensränta för ArPL som dagligen noteras hos Garantia, men ändå alltid är minst 2 procent. Ovan nämnda referensränta baserar sig på Euriborräntorna och avkastningarna av referenslånen i euroområdets stater. Värdet på den försäkringsavgiftsränta som tillämpas på ArPL-avgifterna kontrolleras varje halvår, och för FöPL-avgifterna görs en kontroll i början av varje år.

Försäkringsavgiftsräntan används för att fastställa räntan på försäkringsavgifter från den teoretiska förfallodagen till avgiftens verkliga förfallodatum. Den teoretiska förfallodagen för ArPL-avgifter är den sista dagen i följande månad efter den månad då lönen betalats ut. På försäkringsavgifter som betalats senast på den teoretiska förfallodagen tillämpas ingen försäkringsavgiftsränta.

Du kunde också vara intresserad av dessa