Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsavgifterna för 2023

ArPL-avgiften år 2023 är i genomsnitt 24,84 % av lönen (24,85 % år 2022). Avgiftsförlustdelen och den genomsnittliga kundåterbäringen samt den arbetspensionsbolagsspecifika omkostnadsavgiften har beaktats i avgiften. I den genomsnittliga avgiften ingår nu för andra gången en återbetalning av den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivarnas avgift som beviljades år 2020. Inverkan på 2023 års avgift är 0,44 procentenheter. Återbetalningen av den tillfälliga nedsättningen periodiseras över åren 2022–2025.

Arbetstagarens pensionsavgift förblir oförändrad år 2023 och är 7,15 % av lönen för personer under 53 och över 62 år och 8,65 % av lönen för personer mellan 53 och 62 år.

Det kommer att uppstå nya arbetspensionsbolagsspecifika skillnader i ArPL-avgifterna den 1 januari 2023 till följd av en lagändring. Framöver kommer arbetspensionsbolagen själva att fastställa den del av ArPL-avgiften som behövs för att verkställa arbetspensionerna och sköta försäkringarna, och den beaktas direkt till sitt korrekta belopp i kundens ArPL-försäkring. Därför kommer avgiften för omkostnader att specificeras till en egen avgiftsdel i ArPL-avgiften från början av år 2023.

ArPL-grundavgiften för avtalsarbetsgivare, exklusive omkostnadsdelen, är nästa år 25,30 % av lönen (25,35 % av lönen år 2022 exklusive den omkostnadsdel som är gemensam för arbetspensionsbolagen). Av detta avdras kundåterbäringar, och en arbetspensionsbolagsspecifik avgift för omkostnader läggs till.

Beloppet på kundåterbäringen, som beror på arbetspensionsbolaget, väntas i genomsnitt uppgå till 0,6 % av lönerna år 2023 (0,8 % år 2022). Invalidpensionsdelen som ingår i avgiften sjunker och uppgår i genomsnitt till 0,9 % av lönerna år 2023 (1,1 % år 2022). Om företagets lönesumma överstiger 2 197 500 euro år 2021, beaktas också avgiftsklassens inverkan och nedsättningen av avgiftsförlustdelen i avgiften.

Nästa år är avgiften för tillfälliga arbetsgivare 26,20 % av lönerna (25,85 % år 2022).

På försäkringsavgifter som förfaller efter den sista dagen i följande månad efter månaden för löneutbetalningen beräknas ränta. Räntan på försäkringsavgifter är 2,45 % från och med den 1 januari 2023.
Företagarnas FöPL-avgift förblir år 2023 på samma nivå som i år, dvs. dvs. 24,1 % av FöPL-arbetsinkomsten för företagare under 53 och över 62 år och 25,6 % av arbetsinkomsten för företagare mellan 53 och 62 år. Den tillfälliga rabatten år 2020 gällde inte FöPL-avgiften.

 

SHM:s meddelande om att arbetspensionsförsäkringsavgifterna för år 2022 har fastställts

Du kunde också vara intresserad av dessa