Varmas bolagsstämma hålls den 14 mars kl. 9

Delägarna i Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 14 mars 2023 kl. 9.00 på bolagets huvudkontor, adress Sundholmsstranden 11, Helsingfors. Registreringen av anmälda deltagare och utdelningen av röstsedlar inleds kl. 8.30.

Information om de ärenden som behandlas på bolagsstämman och anvisningar för anmälan finns på kallelsen till bolagsstämma.

Du kunde också vara intresserad av dessa