Försäkringsavgiftsräntan som används för att höja ArPL-försäkringsavgiften stiger från och med 1.7.2023

Försäkringsavgiftsräntan som används vid förräntning av ArPL-försäkringsavgiften fortsätter att stiga och höjs från och med den 1 juli till 3,85 procent. FöPL-försäkringsavgifternas ränta, som är 2,45 procent, behålls på samma nivå som i början av året. I ArPL kontrolleras räntevärdet på försäkringsavgiften var sjätte månad, i FöPL en gång om året den 1 januari.

Försäkringsavgiftsräntan togs i bruk år 2016 och dess värde var 2 procent fram till slutet av år 2022. Räntorna har stigit den senaste tiden på räntemarknaden och inverkan av detta syns även i försäkringsavgiftsräntan. Försäkringsavgiftsräntan bestäms enligt den av Garantia beräknade 12 månaders ArPL-referensräntan, men är dock minst två procent. Referensräntan grundar sig på euribor-räntorna och avkastningen på statliga referenslån inom euroområdet.

Ränta beräknas för ArPL-försäkringsavgifter beroende på betalningens förfallodag. Försäkringsavgifter som betalas i slutet av månaden efter löneutbetalningsmånaden medför inte någon försäkringsavgiftsränta. Om kunden har valt en extra betalningsmånad med ränta, förfaller betalningen under den andra kalendermånaden efter löneutbetalningsmånaden, och i detta fall beräknas försäkringsavgiftsräntan från utgången av den kalendermånad som följer efter löneutbetalningsmånaden.

Du kunde också vara intresserad av dessa