Uppskatta ArPL-avgiften för 2024 i Varma Onlinetjänst

Du kan nu uppskatta beloppet av ArPL-avgifterna för 2024 i Varma Onlinetjänst. Med avgiftsprognostjänsten kan du exempelvis budgetera ArPL-avgifterna för nästa år. I tjänsten används alltid den senaste uppskattningen av ArPL-avgiftsprocenten. Nästa år är Varmas omkostnadsavgift ännu förmånligare än tidigare. Eftersom vi är det mest solventa arbetspensionsbolaget får våra kunder utmärkta kundåterbäringar.

Det är enkelt att använda avgiftsprognostjänsten. Det enda du behöver är en uppskattning över din lönesumma för 2024. Du kan alltid göra en ny prognos om din situation förändras. I tjänsten kan du även fortsättningsvis uppskatta summan av ditt företags ArPL-avgifter för det innevarande året.

Avgiftsprognosen i Varma Onlinetjänst innehåller:

  • en uppskattning av ArPL-avgiften för hela året i euro
  • en uppskattning av ArPL-avgiftsprocenten och arbetstagarnas avgiftsdel
  • uppskattad kundåterbäring och omkostnadsavgift.

För större arbetsgivare beaktas även avgiftsklassens inverkan i prognosen.
I avgiftsprognostjänsten används alltid den mest exakta uppskattningen av 2024 års ArPL-avgiftsprocent, Varmas omkostnadsavgift och kundåterbäringar. Det underliggande antagandet är att avgiftsnivån förblir oförändrad. Vi uppdaterar de uppskattade avgiftsprocenten som används i prognosen för 2024 om de justeras under hösten. Ändringen syns i de nya prognoserna som görs efter uppdateringen. Procentsatsen för ArPL-avgiften för 2024 fastställs senare i höst av social- och hälsovårdsministeriet.

Så här gör du en avgiftsprognos i Varma Onlinetjänst

Det är enkelt att göra en ArPL-avgiftsprognos.

  1. Logga in på Varma Onlinetjänst.
  2. Gå till fliken Prognoser och rapporter under avsnittet Försäkringar.
  3. Välj det årtal som du vill göra en prognos för och klicka på Ställ en ny prognos.
  4. Ange det uppskattade lönebeloppet för prognosåret och klicka på Ställ en prognos.

Nästa år är Varmas omkostnadsavgift ännu förmånligare än tidigare

Omkostnadsavgiften utgör en del av ArPL-avgiften och behövs för att verkställa arbetspensioner samt sköta försäkringar. Varje arbetspensionsbolag har från och med början av detta år fastställt en egen omkostnadsavgift. Effektiviteten i arbetspensionsbolagets verksamhet påverkar nivån på omkostnadsavgiften.

Tack vare att vi har effektiviserat vår verksamhet ännu mer kan vi sänka vår konkurrenskraftiga omkostnadsavgift ytterligare nästa år. Detta gynnar dig som kund då du får en lägre ArPL-avgift.

Det mest solventa Varma betalar ut de bästa kundåterbäringarna

Kundåterbäringarna som tjänas in under 2023 sänker nästa års ArPL-avgift. Under våren 2024 kommer det belopp som ska betalas ut som kundåterbäringar för första gången att baseras enbart på arbetspensionsbolagets solvens. Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget, och tack vare vår solvens har vi goda förutsättningar att betala ut utmärkta kundåterbäringar även i fortsättningen. Den försäkringsspecifika uppskattningen av kundåterbäringen påverkas också av den uppskattade lönesumman för 2023 och den fond som samlats ihop genom försäkringsavgifterna.

Vad betyder solvens?

Med solvens avses att arbetspensionsbolaget har tillräckligt med medel i relation till pensionsansvaret. Ju mer solvent ett arbetspensionsbolag är, desto högre kundåterbäringar kan återbetalas till kunderna.

Du kunde också vara intresserad av dessa