Arbetspensionsbolagen lämnade in en ansökan gällande arbetspensionsavgiften för år 2024

Arbetspensionsbolagen har överlämnat sin ansökan om fastställelse av beräkningsgrunderna för arbetspensionsavgifterna 2024 till Social- och hälsovårdsministeriet.

I genomsnitt har ArPL-avgiften år 2024 nästan samma storlek som i år och är i genomsnitt 24,81 procent av lönen som avgiften grundar sig på (24,84 % år 2023).

Avgiften innehåller återbetalning av den tillfälliga avgiftsnedsättningen för ArPL-avgiften som gavs år 2020. Effekten på 2024 års avgift är 0,41 procentenheter. Avgiftsnedsättningen återbetalas för sista gången 2025.

Arbetstagarnas pensionsavgift förblir oförändrad 2024 och är 7,15 % av lönen för alla under 53 och över 62 år och 8,65 % av lönen för alla mellan 53 och 62 år.

ArPL-grundavgiften för avtalsarbetsgivare utan omkostnadsdel är nästa år 25,12 % av lönen (25,30 % år 2023). Kundåterbäringar dras av grundavgiften och dessutom tillkommer en pensionsbolagsspecifik omkostnadsavgift.

Omkostnadsavgiften utgör en del av ArPL-avgiften och behövs för att verkställa arbetspensioner samt sköta försäkringar. Varje arbetspensionsbolag har från och med början av detta år fastställt en egen omkostnadsavgift. Omkostnadsavgifter minskar igen i början av nästa år.

Kundåterbäringen, som beror på arbetspensionsbolaget, väntas i genomsnitt uppgå till 0,4 % av lönerna år 2024 (0,6 % år 2023). Det belopp som ska fördelas som kundåterbäringar kommer i fortsättningen endast att baseras på arbetspensionsbolagets solvens.

Avgiftens invalidpensionsdel sjunker ytterligare och uppgår i genomsnitt till 0,8 % av lönerna år 2024 (0,9 % år 2023). Om ett företags lönesumma överskred 2 251 500 euro år 2022 påverkas avgiften även av avgiftsklassen och en rabatt på avgiftsförlustdelen.

Nästa år är ArPL-avgiften för tillfälliga arbetsgivare 26,12 % av lönen (26,20 % år 2023).

Företagarnas FöPL-avgift förblir 2024 på samma nivå som i år, dvs. 24,1 % av FöPL-arbetsinkomsten för företagare under 53 och över 62 år och 25,6 % av arbetsinkomsten för företagare mellan 53 och 62 år. Den tillfälliga sänkningen 2020 omfattade inte FöPL-avgiften.

Arbetspensionsavgiften fastställs i mitten av november av Social- och hälsovårdsministeriet.

 

För mer information, kontakta Varmas försäkringstekniska direktör Ritva Tarkiainen.

 

Läs Pensionsskyddscentralens nyhet om arbetspensionsavgifterna 2024.

Läs mer om Varmas bolagsspecifika avgiftsdelar år 2024 

Uppskatta din ArPL-avgift för 2024 i Varma Onlinetjänst

Du kan enkelt uppskatta din ArPL-avgift för nästa år på sidan Prognoser och rapporter. Enda du behöver är en uppskattning av ditt företags lönesumma för år 2024. I tjänsten får du en mer detaljerad prognos över ditt företags ArPL-avgifter till exempel för nästa års budget. Du kan använda samma tjänst också för att följa med det pågående årets budget och för att uppskatta ArPL-avgifterna för slutet av året.

Vi betjänar dig vardagar kl. 8–17 per telefon på nummer 010 192 100 och via chatten.

Varma Onlinetjänst

 

Du kunde också vara intresserad av dessa