Indexen för arbetspensionsskyddet 2024 har fastställts: Arbetspensionerna stiger med 5,7 procent

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indexen för arbetspensionsskyddet för år 2024. Arbetspensionsindexet för nästa är 3037 och höjer därmed de pensioner som betalas ut med 5,7 procent jämfört med år 2023. Lönekoefficienten har fastställts till 1,637 och höjs alltså med 5,1 procent jämfört med år 2023.

Pensionstagare och rehabiliteringsklienter får förhöjning i januari

De löpande arbetspensionerna som började senast 1.12.2023 justeras med arbetspensionsindexet. Höjningen görs automatiskt och behöver inte sökas separat. De arbetspensioner som höjs är:

  • ålderspension
  • partiell ålderspension
  • invalidpension, delinvalidpension, rehabiliteringsstöd, partiellt rehabiliteringsstöd
  • rehabiliteringspenning
  • arbetslivspension
  • familjepension, det vill säga efterlevande- och barnpension.

Funderar du på pension? Du kan göra en pensionsberäkning av din framtida pension i Varma Onlinetjänst

Om du inte ännu har ansökt om pension kan du beräkna beloppet för din kommande pension i Varma Onlinetjänst. Du kan göra en beräkning av pensionen enligt de nya indexen i Varma Onlinetjänst från och med den 28 oktober.

Du kan få något högre pension om du går i pension senast 1.12.2023 än om pensionen börjar den 1.1.2024. Detta beror på att arbetspensionsindexet för 2024 på grund av de stigande priserna är något större än lönekoefficienten. Lönekoefficienten används vid beräkningen av den blivande arbetspensionen.

Om du planerar att gå i pension vid årsskiftet ska du tänka på att:

  • Om du går i pension 1.12.2023 justeras de inkomster som påverkar din pension med lönekoefficienten för år 2023. Arbetspensionsindexet för år 2024 höjer pensionsbeloppet som betalas ut från och med 1.1.2024.
  • Om du går i pension 1.1.2024 justeras de inkomster som påverkar din pension vid beräkningen av pensionen med lönekoefficienten för år 2024. Arbetspensionsindexet för år 2024 används inte i detta fall.

Om du planerar att gå i ålderspension, observera att det krävs att anställningsförhållandet upphör för att du ska få ålderspension. Beakta därför din uppsägningstid när du beslutar att gå i pension. En företagare behöver inte avsluta sin företagsverksamhet.

Ålderspensionen kan börja tidigast vid ingången av den månad som följer efter det att pensionsåldern uppnåtts. Till exempel om du uppnår din pensionsålder 1.12.2023, kan ålderspensionen börja tidigast 1.1.2024.

Det är möjligt att arbeta vid sidan av ålderspension.

Gå till Varma Onlinetjänst

Höjningen av lönekoefficienten ökar de pensionsbelopp som införtjänats

Höjningen av lönekoefficienten är större för 2024 än under tidigare år. Lönekoefficienten ökar dina införtjänade pensionsbelopp, när du ännu inte är pensionerad.

Om du fortsätter att arbeta tjänar du in mer pension. När du har uppnått din lägsta pensionsålder och fortsätter i arbetet, får du utöver intjänad pension också rätt till uppskovsförhöjning. Observera också att lönen i allmänhet är högre än pensionen.

I beräkningen av arbetspensionen används två index

I beräkningen av arbetspensionen används två index, lönekoefficienten och arbetspensionsindexet. Lönekoefficienten används när pensionen beräknas när du går i pension. Lönerna och arbetsinkomsterna under arbetskarriären justeras enligt lönekoefficienten till den nivå som gäller det år pensionen börjar. I lönekoefficienten har förändringar i löntagarnas inkomstnivå en vikt på 80 procent och förändringar i konsumentpriserna har en vikt på 20 procent.

När du är pensionerad justeras ditt pensionsbelopp varje år i januari med arbetspensionsindexet. I arbetspensionsindexet utgör förändringar i konsumentpriserna 80 procent och förändringar i inkomstnivån 20 procent.

Procenthöjningarna är desamma för alla oberoende av inkomster och pensionens storlek, men eurobeloppet beror på inkomsternas och pensionens storlek.

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om fastställande av index

Nyhet
Arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2024 har fastställts
pensionsskydd 27.10.2023

Du kunde också vara intresserad av dessa