Livslängdskoefficienten fastställd för 2024

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt livslängdskoefficienten för arbetspensioner för 2024. Livslängdskoefficienten är 0,94692. Koefficienten minskar begynnande pensioner med 5,3 procent, vilket är mindre än året innan.

Den fastställda livslängdskoefficienten minskar de ålderspensioner enligt arbetspensionslagen som börjar betalas 2024 eller därefter med 5,308 procent för personer som är födda 1962. Livslängdskoefficienten fastställs årligen. 

Livslängdskoefficienten minskar också de invalidpensioner enligt arbetspensionslagarna som beviljas på grund av arbetsoförmåga och som börjar betalas 2024, med undantag av pensionsdelen för återstående tid på vilken livslängdskoefficienten inte tillämpas. Livslängdskoefficienten inverkar dessutom på de familjepensioner, partiella förtida ålderspensioner och arbetslivspensioner enligt arbetspensionslagarna som beviljas nästa år.

Avsikten med livslängdskoefficienten är att i enlighet med hur den förväntade genomsnittliga livslängden förändras anpassa pensionsutgiften och nivån på de nya arbetspensioner som börjar betalas. Om den genomsnittliga livslängden ökar, minskar livslängdskoefficienten månadspensionerna och tvärtom. Avsikten är att arbetstagare ska kompensera livslängdskoefficientens minskande effekt på pensionen genom att fortsätta längre i arbetslivet. 

Livslängdskoefficienten tillämpades för första gången 2010. Den förväntade genomsnittliga livslängden har nu minskat för första gången. Därför minskar den livslängdskoefficient som fastställts för 2024 pensionen mindre än förut.

Läs mer i  SHM:s meddelande

Läs mer i Pensionsskyddscentralens nyhet

Du kunde också vara intresserad av dessa