Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsavgifterna för år 2024

ArPL-avgiften som tas ut 2024 är i genomsnitt 24,81 % av lönen (24,84 % år 2023). I avgiften har rabatt på avgiftsförlustdelen och pensionsbolagsspecifika avgiftsdelar, kundåterbäring och omkostnadsavgift – som genomsnitt – beaktats. Avgiften innehåller återbetalning av den tillfälliga avgiftsnedsättningen för ArPL-avgiften på 0,41 procentenheter som gavs år 2020. Avgiftsnedsättningen återbetalas för sista gången 2025.

Arbetstagarnas pensionsavgift förblir oförändrad 2024 och är 7,15 % av lönen för alla under 53 och över 62 år och 8,65 % av lönen för alla mellan 53 och 62 år.

ArPL-grundavgiften för avtalsarbetsgivare utan omkostnadsavgiften är nästa år 25,12 % av lönen (25,30 % år 2023). Kundåterbäringar dras av från grundavgiften och dessutom tillkommer en pensionsbolagsspecifik omkostnadsavgift.

Kundåterbäringen, som beror på arbetspensionsbolaget, väntas i genomsnitt uppgå till 0,4 % av lönerna år 2024 (0,6 % år 2023). Det belopp som ska fördelas som kundåterbäringar kommer i fortsättningen endast att baseras på arbetspensionsbolagets solvens.

Avgiftens invalidpensionsdel sjunker ytterligare och uppgår i genomsnitt till 0,8 % av lönerna år 2024 (0,9 % år 2023). Om ett företags lönesumma överskred 2 251 500 euro år 2022 påverkas avgiften även av avgiftsklassen och en rabatt på avgiftsförlustdelen.

Nästa år är ArPL-avgiften för tillfälliga arbetsgivare 26,12 % av lönen (26,20 % år 2023).

Företagarnas FöPL-avgift förblir 2024 på samma nivå som i år, dvs. 24,1 % av FöPL-arbetsinkomsten för företagare under 53 och över 62 år och 25,6 % av arbetsinkomsten för företagare mellan 53 och 62 år. Den tillfälliga sänkningen 2020 omfattade inte FöPL-avgiften.

SHM:s meddelande Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2024 har fastställts

Du kunde också vara intresserad av dessa