Varmas omkostnadsavgift minskar nästa år – stark solvens garanterar de bästa kundåterbäringarna

Pensionsbolagens omkostnadsavgifter minskar i början av nästa år. För Varmas kunder innebär det en minskning av ArPL-avgiftens omkostnadsdel med upp till en femtedel jämfört med tidigare, beroende på företagets storlek. Eftersom vi är det mest solventa arbetspensionsbolaget får våra kunder de högsta kundåterbäringarna. Vårt mål är att även i fortsättningen vara den mest prisvärda pensionsförsäkraren för våra kunder.

Omkostnadsavgiften utgör en del av ArPL-avgiften och behövs för att verkställa arbetspensioner samt sköta försäkringar. Varje arbetspensionsbolag har från och med början av detta år fastställt en egen omkostnadsavgift. Effektiviteten i arbetspensionsbolagets verksamhet påverkar nivån på omkostnadsavgiften.

Vi sänker vår redan konkurrenskraftiga omkostnadsavgift nästa år. Beroende på företagets storlek kan omkostnadsavgiften minska upp till en femtedel jämfört med tidigare. Detta gynnar dig som kund då du får en lägre ArPL-avgift.

För oss är det viktigt att utveckla vår verksamhet och kundbetjäning långsiktigt, nu och i framtiden. Vi erbjuder våra kunder att sköta sina ärenden smidigt digitalt, pensionsförsäkringstjänster av hög kvalitet och rehabiliteringslösningar som ger resultat. Vi är en effektiv partner i att stöda arbetsförmågan och företagsansvar är en central del av all vår verksamhet.

Varma är det mest solventa pensionsbolaget och betalar ut de bästa kundåterbäringarna

Kundåterbäringar som betalas ut på basis av arbetspensionsbolagets solvens påverkar de totala kostnaderna för kundernas ArPL-försäkringar ännu mer än omkostnadsavgifterna.

Varma har länge varit det mest solventa arbetspensionsbolaget, vilket för våra kunders del innebär större kundåterbäringar och därmed lägre arbetspensionsavgifter. Tack vare vår solvens har vi goda förutsättningar att betala ut utmärkta kundåterbäringar även i fortsättningen.

Beräkna summan av ArPL-avgifterna för 2024 i Varma Onlinetjänst

Du kan uppskatta summan av ArPL-avgifterna för 2024 i Varma Onlinetjänst. I avgiftsprognostjänsten används alltid den mest exakta uppskattningen av 2024 års ArPL-avgiftsprocent, Varmas omkostnadsavgift och kundåterbäringar. Den slutliga procentsatsen för ArPL-avgiften för 2024 fastställs senare i höst av social- och hälsovårdsministeriet.

Det är enkelt att göra en ArPL-avgiftsprognos.

  1. Logga in på Varma Onlinetjänst.
  2. Gå till fliken Prognoser och rapporter under avsnittet Försäkringar.
  3. Välj det årtal som du vill göra en prognos för och klicka på Gör en ny prognos.
  4. Ange det uppskattade lönebeloppet för prognosåret och klicka på Gör en prognos.

Läs även:

Uppskatta ArPL-avgiften för 2024 i Varma Onlinetjänst

Du kunde också vara intresserad av dessa