Försäkringsavgiftsräntan som används vid förräntning av ArPL-försäkringsavgiften sjunker från och med 1.7.2024

Försäkringsavgiftsräntan som används vid förräntning av ArPL-försäkringsavgiften sjunker från och med 1 juli till 3,75 procent. FöPL-försäkringsavgifternas ränta, som är 4,10 procent, behålls på samma nivå som i början av året. ArPL- och FöPL-försäkringsavgifternas ränta justeras nästa gång 1 januari 2025.

Försäkringsavgiftsräntan bestäms enligt den av Garantia beräknade 12 månaders ArPL-referensräntan, men är dock minst två procent. Referensräntan grundar sig på euribor-räntorna och avkastningen på statliga referenslån inom euroområdet.

Räntan som beräknas för ArPL-försäkringsavgifterna beror på betalningens förfallodag. Försäkringsavgifter som förfaller i slutet av månaden efter löneutbetalningsmånaden medför inte någon försäkringsavgiftsränta. Om en kund har avtalat om förlängd betalningstid med ränta, beräknas försäkringsavgiftsränta för betalningen från slutet av månaden efter löneutbetalningsmånaden fram till betalningens förfallodag. ArPL-försäkringsavgiften måste dock alltid förfalla till betalning senast i slutet av den andra månaden efter löneutbetalningsmånaden.

Du kunde också vara intresserad av dessa