Konsultativa nämnden för pensionsärenden

Nämnden är ett samarbetsorgan mellan Varma och arbetsmarknadsorganisationerna. Nämnden ger bland annat bolaget rekommendationer i ärenden som gäller invalidpensioner. Medlemmarna utnämns av bolagets styrelse.

Ordförande: Jyrki Rasi, pensionsdirektör, Varma
Vice ordförande: Jukka Kivekäs, överläkare, Varma
Tytti Naukkarinen, statistik- och arbetskraftsexpert, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Olli Nurminen, arbetsmarknadschef, Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Mikko Räsänen, sakkunning, Finlands Näringsliv EK
Juhani Siira, förbundssekreterare, Finska Pappersarbetareförbundet rf
Riitta Työläjärvi, social- och hälsovårdspolitisk sakkunnig, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf 
Anja Uljas, utvecklingsdirektör, Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry

I nämndens möten deltog från Varma även avdelningschef Arto Hartikainen och chefen för avgöranden Kari Ahtiainen.