Neuvottelukunnat

Haluamme edistää avointa yhteiskunnallista vuorovaikutusta, kehittää toimintaamme asiakaslähtöisesti ja kuunnella asiakastamme. Näitä tavoitteita tukevat Varman viisi neuvottelukuntaa: eläkeasiain, vakuutettujen, yrittäjien, työnantajien ja eläkkeensaajien neuvottelukunnat. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä ja tiedonvälitystä meidän, yrittäjien, eläkkeensaajien, työmarkkinajärjestöjen sekä Varmassa vakuutettujen palkansaajien ja työnantajien kanssa. Neuvottelukuntien toimikausi on kolme vuotta.

Eläkeasiain neuvottelukunta

Neuvottelukunta koostuu Varman ja työmarkkinajärjestöjen edustajista, ja sen jäsenet nimittää Varman hallitus. Neuvottelukunta antaa työkyvyttömyyseläkkeitä koskevia suosituksia.

Puheenjohtaja: Sanna Salminen, Varman kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalveluista vastaava johtaja
Varapuheenjohtaja: Jan Schugk, Varman ylilääkäri
Juhani Siira, Paperiliitto ry:n liittosihteeri
Ida Nummelin, STTK ry:n sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija
Teemu Hankamäki, Tekniikan akateemiset TEK ry:n neuvottelujohtaja
Piia Alvesalo, Sivistystyönantajat ry:n viestintäpäällikkö
Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n asiantuntija
Tytti Naukkarinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n ekonomisti

Neuvottelukunnan kokouksiin osallistuu Varmasta myös palvelupäällikkö Seppo Varmavuo.

Vakuutettujen neuvottelukunta

Vakuutettujen neuvottelukunta on Varman ja TyEL-vakuutettujen välinen neuvoa-antava yhteistyöelin. Sen tehtävänä on edistää yhtiön ja palkansaajien välistä yhteistyötä ja tiedonvälitystä. Jäsenet edustavat keskeisiä palkansaajajärjestöjä.

Akavan edustajat

Hannu Ylönen, Elisa Oyj
Matti Kirsi, Stora Enso Oyj 
Marko Klapuri, Metso Outotec Finland Oy
Pasi Lähde, Wärtsilä Finland Oy
Johanna Samun, Nordea Bank Abp
Timo Veijola, Nokia Solutions and Network Oy

SAK:n edustajat

Kai Hagelberg, Tikkurila Oyj
Jukka Hämäläinen, Koiviston Auto, Jyväskylä
Marjo Korhonen, Tokmanni Oy
Tomi Kovanen, Ovako Imatra Oy Ab
Juha Manni, Honkarakenne Oyj
Samuli Miettinen, Sokotel Oy
Toni Nokkala, VR-Yhtymä Oy
Riikka Peltonen, Metsä Tissue Oy, puheenjohtaja
Mika Sui, ABB Oy Motors and Generators Vaasa
Pentti Suni, Stora Enso Oyj
Tero Tiainen, Abloy Oy Joensuun tehdas
Ville Vatka, HK Ruokatalo Oy

STTK:n edustajat


Tarja Furuholm, Nordea Bank Oyj
Heikki Helynen, Steveco Oy
Aino Huuhti, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Timo Jaakkola, NCC Suomi Oy
Juha Kivistö, Elisa Oyj
Merja Koistinen, If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, varapuheenjohtaja
Hannu Kuusikko, Instru Optiikka Oy
Satu Oravuo, Ovako Imatra Oy Ab
Osmo Salo, Meyer Turku Oy
Sanna Virtala, Mehiläinen Oy

Yrittäjien neuvottelukunta

Yrittäjien neuvottelukunta tiivistää Varman ja yrittäjien välistä yhteistyötä. Neuvottelukunta osallistuu myös yrittäjille suunnattujen palvelujen kehittämiseen. Jäsenet nimittää Varman hallitus.

Puheenjohtaja: Petra Erätuli-Kola, Innovation Home
Varapuheenjohtaja: Aleksi Tapani, Aleksi ja Sini Tapani Oy
Aulis Asikainen, Insinööritoimisto Comatec Oy
Jarmo Aspelin, Sataplast Oy
Juhana Brotherus, Suomen Yrittäjät
Michael Casagrande, Cleanside Oy
Fredrik Ekroos, Juva Shipping Oy
Tero Fordell, Fundu / Yokipi Oy
Jari Huovinen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
Antti Korsisaari, Korsisaari Oy
Taina Källi, Rautanainen Oy
Kalle Lahervo, Epic Autokoulu Oy
Mika Lahtinen, ESLA/E. S. Lahtinen Oy
Timo Linnamäki, Muru-Dining Oy
Jukka Lylykorpi, High Peak Finland Oy
Anne Maaninka, Oliwia Care Oy
Heikki Palin, Palin-Granit Oy
Jari Parkkinen, Amiko Oy
Toni Pekkonen, Sampel Oy
Tomi Saalasti, Saalasti Oy & Teräspyörä-Steelwheel Oy
Jaana Seppälä, Kasvu Open Oy
Tuomas Soronen, Sorcolor Oy
Niina Stolt, Studio Onni
Lars Sundholm, Halsing Oy
Mika Suominen, Suomen Seniorihoiva Oy
Jukka Suovanen, Odum Oy
Jukka Tanskanen, EMU Growth Partners Oy
Marika Tähtinen-Hakala, Tampereen Panimoravintola Oy
Toni Wesin, Finn Recycling Oy
Hannu Wiinikainen, HJW Group Oy

Työnantajien neuvottelukunta

Varman ja työnantajien vuorovaikutusta ja tiedonvaihtoa vahvistaa työnantajien neuvottelukunta, jonka nimittää Varman hallitus. Asiakasyritysten työnantajaedustajista koostuva neuvottelukunta seuraa työntekijäin eläkelakiin (TyEL) liittyviä asioita sekä antaa lausuntoja ja suosituksia yritysten eläkevakuutuksia koskevissa asioissa ja niiden kehittämisessä.

Puheenjohtaja: Jens Jensen, Suvia Group Oy
Varapuheenjohtaja: Johan Haataja, Retail Logistics Excellence - RELEX Oy
Jussi Aine, Harjavalta Oy -konserni
Kim Biskop, Osuuskauppa KPO
Pasi Flinkman, Orkla Suomi Oy
Charlotta Furuhjelm, Brandt Group Oy Ltd
Tiina Haanpää, Hoivatie Oy
Virpi Holmqvist, Attendo Suomi Oy
Antti Järvinen, Google Finland
Sakari Kiiskinen, Transval Henkilöstöpalvelut Oy
Heikki Kovanen, Kovanen Capital Oy
Mikael Kämpe, Ramirent Finland Oy
Reetta Laakkonen, Kauppahuone Laakkonen Oy
Heikki Lamminpää, Otiga Finland Oy
Liisa Leino, Leino Group Oy
Teppo Lindén, Coronaria Oy
Olli Manner, Elomatic-yhtiöt
Heikki Marva, Marva Group Oy
Janne Mäki, Atoy Oy
Petteri Nurmi, Schenker Oy
Juha Näkki, Etteplan Oyj
Jari Ollila, Purso Oy
Hannu Rahnasto, Compass Group FS Finland Oy
Juha Ruotsalainen, Oy Veho Ab
Juha Salonen, Leipomo Salonen Oy
Leif Sebbas, Solwers Oyj
Kaisa Tarkkanen, Med Group Oy
Tore Teir, Greenstep Oy
Mikko Vaahersalo, Rejlers Finland Oy
Jack Westren-Doll, Granlund Oy
Pertti Yliniemi, North European Invest Oy

Eläkkeensaajien neuvottelukunta

Varman ja eläkkeensaajien yhteistyötä kehitetään eläkkeensaajien neuvottelukunnassa, joka koostuu eri puolilla Suomea asuvista eläkkeensaajista sekä asiantuntijajäsenistä. Varman hallitus nimittää jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Heikki Ajanko
Helena Hiila-O'Brien, puheenjohtaja
Risto Honkanen
Sirpa Jukarainen
Teuvo Kalso
Jukka Kivekäs
Irma Kronlöf
Risto Pentikäinen
Kaija Roukala
Irma Saarinen
Ann Selin
Heikki Sormunen
Juha Tuomainen
Veikko T. Valkonen

Asiantuntijajäsenet


Eeva Kuuskoski
Raimo Ikonen