Neuvottelukunnat

Haluamme edistää avointa yhteiskunnallista vuorovaikutusta, kehittää toimintaamme asiakaslähtöisesti ja kuunnella asiakastamme. Näitä tavoitteita tukevat Varman viisi neuvottelukuntaa: eläkeasiain, vakuutettujen, yrittäjien, työnantajien ja eläkkeensaajien neuvottelukunnat. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä ja tiedonvälitystä meidän, yrittäjien, eläkkeensaajien, työmarkkinajärjestöjen sekä Varmassa vakuutettujen palkansaajien ja työnantajien kanssa. Neuvottelukuntien toimikausi on kolme vuotta.

Eläkeasiain neuvottelukunta

Neuvottelukunta koostuu Varman ja työmarkkinajärjestöjen edustajista, ja sen jäsenet nimittää Varman hallitus. Neuvottelukunta antaa työkyvyttömyyseläkkeitä koskevia suosituksia.

Puheenjohtaja: Jyrki Rasi, Varman kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalveluista vastaava johtaja
Varapuheenjohtaja: Jan Schugk, Varman ylilääkäri
Paula Ilveskivi,  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n lakimies
Juhani Siira, Paperiliitto ry:n liittosihteeri
Ida Nummelin, STTK ry:n sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija
Teemu Hankamäki, Tekniikan akateemiset TEK ry:n neuvottelujohtaja
Piia Alvesalo, Sivistystyönantajat ry:n viestintäpäällikkö
Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n asiantuntija

Neuvottelukunnan kokouksiin osallistuu Varmasta myös palvelupäällikkö Seppo Varmavuo.

Vakuutettujen neuvottelukunta

Vakuutettujen neuvottelukunta on Varman ja TyEL-vakuutettujen välinen neuvoa-antava yhteistyöelin. Sen tehtävänä on edistää yhtiön ja palkansaajien välistä yhteistyötä ja tiedonvälitystä. Jäsenet edustavat keskeisiä palkansaajajärjestöjä.

Akavan edustajat


Jarmo Hyvärinen, Nordea Bank Abp
Keijo Hyvärinen, Elisa Oyj
Matti Kirsi, Stora Enso Oyj
Marko Klapuri, Metso Outotec Finland Oy
Pasi Lähde, Wärtsilä Finland Oy
Timo Veijola, Nokia Solutions and Network Oy

SAK:n edustajat


Jukka Hämäläinen, Jyväskylän Liikenne Oy
Marjo Korhonen, Tokmanni Oy
Juha Manni, Honkarakenne Oyj
Samuli Miettinen, Sokotel Oy
Toni Nokkala, VR-Yhtymä Oy
Riikka Peltonen, Metsä Tissue Oy
Mika Sui, ABB Oy Motors and Generators Vaasa
Pentti Suni, Stora Enso Oyj
Mari Söderberg, Tikkurila Oyj
Mika Tanskanen, Ovako Imatra Oy Ab
Tero Tiainen, Abloy Oy Joensuun tehdas
Ville Vatka, HK Ruokatalo Oy

STTK:n edustajat


Tarja Furuholm, Nordea Bank Oyj
Heikki Helynen, Steveco Oy, puheenjohtaja
Aino Huuhti, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Timo Jaakkola, NCC Suomi Oy
Juha Kivistö, Elisa Oyj
Merja Koistinen, If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike
Hannu Kuusikko, Instru Optiikka Oy
Satu Oravuo, Ovako Imatra Oy Ab
Osmo Salo, Meyer Turku Oy
Sanna Virtala, Mehiläinen Oy

Yrittäjien neuvottelukunta

Yrittäjien neuvottelukunta tiivistää Varman ja yrittäjien välistä yhteistyötä. Neuvottelukunta osallistuu myös yrittäjille suunnattujen palvelujen kehittämiseen. Jäsenet nimittää Varman hallitus.

Joonas Ahola, Meeting Package
Aulis Asikainen, Insinööritoimisto Comatec Oy
Michael Casagrande, Cleanside Oy
Petra Erätuli-Kola, Mindsup Oy
Suvi Haimi, Sulapac Oy
Mervi Harkka, Turun Lukko Oy
Juha Hietarinta, LST Group Oy
Antti Innanen, Dot. Legal Oy
Jari Kokkonen, Pasilan Apteekki
Antti Korsisaari, Korsisaari Oy
Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät
Taina Källi, Rautanainen Oy, puheenjohtaja
Kalle Lahervo, Epic Autokoulu Oy
Mika Lahtinen, ESLA/E. S. Lahtinen Oy
Timo Linnamäki, Muru-Dining Oy
Merja Metsävaara-Mildh, Front Desk Oy
Jarno Mäki, Onrego Oy
Karri Nieminen, Fiscales Oy
Heikki Palin, Palin-Granit Oy
Simo Pinomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Tomi Saalasti, Saalasti Group, varapuheenjohtaja
Jaana Seppälä, Kasvu Open Oy
Kari Sorjonen, Tasowheel Group
Tuomas Soronen, Sorcolor Oy
Niina Stolt, Studio Onni
Lars Sundholm, Halsing Oy
Jukka Suovanen, Odum Oy
Timo Tolppa, Metsäkonepalvelu Oy
Saana Tyni, Koti Puhtaaksi Oy
Marika Tähtinen-Hakala, Tampereen Panimoravintola Oy
Marcus von Schantz, AST Group Oy
Hannu Wiinikainen, HJW Group Oy

Työnantajien neuvottelukunta

Varman ja työnantajien vuorovaikutusta ja tiedonvaihtoa vahvistaa työnantajien neuvottelukunta, jonka nimittää Varman hallitus. Asiakasyritysten työnantajaedustajista koostuva neuvottelukunta seuraa työntekijäin eläkelakiin (TyEL) liittyviä asioita sekä antaa lausuntoja ja suosituksia yritysten eläkevakuutuksia koskevissa asioissa ja niiden kehittämisessä.

Jussi Aine, Harjavalta Oy -konserni, toimitusjohtaja
Sami Asikainen, Eezy Oyj, toimitusjohtaja
Kim Biskop, Osuuskauppa KPO, toimitusjohtaja
Marko Edfelt, Drama Queen Communications Oy, partner
Pasi Flinkman, Orkla Suomi Oy, toimitusjohtaja
Charlotta Furuhjelm, Brandt Group Oy Ltd, hallituksen puheenjohtaja
Tiina Haanpää, Nuorten Ystävät -palvelut Oy, toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja
Virpi Holmqvist, Attendo Suomi Oy, toimitusjohtaja
Jens Jensen, Suvia Group Oy, toimitusjohtaja
Antti Järvinen, Google Finland, toimitusjohtaja
Erkki Järvinen, Oy Snellman Ab, toimitusjohtaja
Matti Karppinen, Saarioinen Oy, toimitusjohtaja
Tapani Kiiski, Raute Oyj, toimitusjohtaja
Sakari Kiiskinen, Transval Henkilöstöpalvelut Oy, liiketoimintajohtaja
Heikki Kovanen, Kovanen Capital Oy, toimitusjohtaja
Mikael Kämpe, Ramirent Finland Oy, toimitusjohtaja
Reetta Laakkonen, Laakkonen-konserni, hallituksen puheenjohtaja
Heikki Lamminpää, Otiga Finland Oy, toimitusjohtaja
Liisa Leino, Leino Group Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
Teppo Lindén, Coronaria Oy, toimitusjohtaja
Olli Manner, Elomatic-yhtiöt, hallituksen puheenjohtaja
Heikki Marva, Länsi-Suomi-yhtymä Oy, toimitusjohtaja
Janne Mäki, Atoy Oy, toimitusjohtaja
Petteri Nurmi, Schenker Oy, toimitusjohtaja
Juha Näkki, Etteplan Oyj, toimitusjohtaja
Jari Ollila, Purso Oy, hallituksen puheenjohtaja
Hannu Rahnasto, Compass Group FS Finland Oy, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Juha Ruotsalainen, Oy Veho Ab, toimitusjohtaja
Topi Saarenhovi, Kiwa Inspecta Oy, EVP, Liiketoiminta-alueen johtaja
Juha Salonen, Leipomo Salonen Oy, toimitusjohtaja
Leif Sebbas, Solwers Oyj, hallituksen puheenjohtaja
Kaisa Tarkkanen, Med Group Oy, toimitusjohtaja
Jack Westren-Doll, Granlund Oy, hallituksen puheenjohtaja
Pertti Yliniemi, Lapland Hotels -konserni, hallituksen puheenjohtaja

Eläkkeensaajien neuvottelukunta

Varman ja eläkkeensaajien yhteistyötä kehitetään eläkkeensaajien neuvottelukunnassa, joka koostuu eri puolilla Suomea asuvista eläkkeensaajista sekä asiantuntijajäsenistä. Varman hallitus nimittää jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Heikki Ajanko
Helena Hiila-O'Brien, puheenjohtaja
Risto Honkanen
Sirpa Jukarainen
Teuvo Kalso
Jukka Kivekäs
Irma Kronlöf
Risto Pentikäinen
Kaija Roukala
Irma Saarinen
Ann Selin
Heikki Sormunen
Juha Tuomainen
Veikko T. Valkonen

Asiantuntijajäsenet


Eeva Kuuskoski
Simo Paassilta