Mediekalender

I mediekalendern hittar du tidpunkter för våra medieevenemang och resultatpublikationer. Vi uppdaterar och preciserar uppgifterna i kalendern när tidpunkten för en publikation eller ett evenemang närmar sig. När du vill ha mer information om kommande händelser, kontakta Varmas kommunikationsavdelning viestinta(at)varma.fi.

Tidpunkter för presskonferenser och resultatpublikationer

Resultatinformation för medier 2022

  • Offentliggörande av bokslut för 2021: 18.2.2022 fr.o.m kl. 9
  • Offentliggörande av resultatet för januari-mars 2022: 29.4.2022 fr.o.m kl. 9
  • Offentliggörande av resultatet för januari–juni 2022: 19.8.2022 fr.o.m. kl. 9
  • Offentliggörande av resultatet för januari–september 2022: 28.10.2022 fr.o.m. kl. 9

Resultatinformation för medierna ordnas både på distans och live på Varmas kontor, adress Sundholmsstranden 11, Helsingfors.

Ytterligare upplysningar om resultatinformation: Katri Viippola, katri.viippola(at)varma.fi, tfn 0400 129 500 eller Suvi Vesterinen, suvi.p.vesterinen(at)varma.fi, tfn 040 555 8029

Prenumeration på pressmeddelanden

Vill du få våra pressmeddelanden genast i din e-post?

Prenumerera på våra pressmeddelanden