Förvaltningsrådet

Ledamöter i förvaltningsrådet

Ordförande Christoph Vitzthum
f. 1969
Koncernchef, Fazer-koncernen
Mandatperioden utgår 2025

Vice ordförande Päivi Leiwo
f. 1964
Styrelseordförande, Oilon Group Oy
Mandatperioden utgår 2027

Vice ordförande Petri Vanhala
f. 1963
Ordförande, Finska Pappersarbetareförbundet
Mandatperioden utgår 2027

Juri Aaltonen
f. 1969
Ordförande, Tjänstemanförbundet Erto rf
Mandatperioden utgår 2027

Ari Akseli
f. 1972
Verkställande direktör, Kesko Abp, Dagligvaruhandel
Mandatperioden utgår 2025

Eero Broman
f. 1963
Vice styrelseordförande, Broman Group
Mandatperioden utgår 2026

Petri Castrén
f. 1962
Finansdirektör, Kemira Abp
Mandatperioden utgår 2025

Kim Forsström
f. 1976
Affärsverksamhetsdirektör, Danske Bank A/S, filial i Finland
Mandatperioden utgår 2025

Lasse Heinonen
f. 1968
Mandatperioden utgår 2026

Marko Hovinmäki
f. 1969
Verksamhetsledare, Försäljar- och marknadsförarproffsen
Mandatperioden utgår 2026

Olavi Huhtala
f. 1962
Verkställande direktör, SSAB Europe Oy
Mandatperioden utgår 2027

Mika Joukio
f. 1964
Verkställande direktör, Metsä Board Abp
Mandatperioden utgår 2025

Janne-Olli Järvenpää
f. 1971
Verkställande direktör, Mehiläinen Koncern
Mandatperioden utgår 2027

Jukka Jäämaa
f. 1965
Verkställande direktör, ISS Palvelut Oy
Mandatperioden utgår 2026

Risto Kalliorinne
f. 1971
Organisationsdirektör, Servicefacket PAM rf
Mandatperioden utgår 2027

Anne Karjalainen
f. 1970
Ekonomi direktör, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
Mandatperioden utgår 2026

Ville Kopra
f. 1977
Verkställande direktör, Versowood Oy
Mandatperioden utgår 2027

Tapio Korpeinen
f. 1963
Ekonomi- och finansieringsdirektör, UPM-Kymmene Abp och
Direktör, UPM Energy
Mandatperioden utgår 2026

Katariina Kravi
s. 1967
EVP, HR and Chief People and Culture, Stora Enso Abp
Mandatperioden utgår 2026 

Pekka Kuusniemi
f. 1968
Koncernchef, Raisio Abp
Mandatperioden utgår 2025

Elisa Markula
f. 1966
Verkställande direktör, VR Group
Mandatperioden utgår 2025

Maria Mäkynen
f. 1988
Direktör för samhällsrelationer, Fackförbundet Pro
Mandatperioden utgår 2026

Pasi Pesonen
f. 1981
Organisationsdirektör, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
Mandatperioden utgår 2025

Marko Piirainen
s. 1975
Direktör, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Mandatperioden utgår 2025

Perttu Puro
f. 1971
Verkställande direktör, Andelslaget Tradeka
Mandatperioden utgår 2027

Simo Pöyhönen
f. 1976
Verksamhetsledare, Högskoleutbildade samhällsvetare r.f.
Mandatperioden utgår 2027

Mika Rautiainen
f. 1962
Verkställande direktör, Tokmanni Group Abp
Mandatperioden utgår 2026

Eeva Sipilä
f. 1973
Direktör, ekonomi och finansiering och vice verkställande direktör, Metso Abp
Mandatperioden utgår 2025

Pekka Tiitinen
f. 1967
Verkställande direktör, ABB Oy
Mandatperioden utgår 2027

Jorma Vehviläinen
f. 1967
CFO, SOK-koncernen
Mandatperioden utgår 2027

Anssi Vuorio
f. 1965
Direktör för Industrisektorn, Fackförbundet Pro
Mandatperioden utgår 2026

Sauli Väntti
f. 1961
Ordförande, Elbranschernas fackförbund rf
Mandatperioden utgår 2025