Försäljnings- och kundservicesamarbete

Vi har ett nära samarbete med finanskoncernen Nordea, skadeförsäkringsbolaget If och finansbolaget Mandatum. Tillsammans erbjuder vi våra företagskunder ett komplett utbud av tjänster som stödjer företagsverksamheten.

Som fyra stora aktörer i finansbranschen kan vi erbjuda ett brett urval av tjänster från finansiering, sparande och placeringar till pensionsförsäkringar, ledning av arbetsförmågan och skadeförsäkringar. Samarbetet ger våra kunder tillgång till hela partnernätverkets mångsidiga och gedigna expertis.

En helhetsbild av kundföretagens situation kombinerad med heltäckande lösningar utgör ett värdefullt stöd för små och medelstora företag i samband med exempelvis expansion, finansieringsbehov eller hantering av risker för arbetsoförmåga.

Läs mer om våra partnerföretag:

Nordea
If
Mandatum