Sponsoring och donationer

Sponsring och sponsringsrelaterade partnerskap är en del av Varmas marknadsföring. Sponsoravtalen ska främja våra strategiska mål och bidra till att bygga upp den varumärkesidentitet som vi eftersträvar för Varma. Sponsorsamarbeten är även en viktig kanal för samhällspåverkan.

Långvariga sponsorsamarbeten ger bättre resultat

Sponsring och sponsringsrelaterade partnerskap är en del av Varmas marknadsföring. Sponsoravtalen ska främja våra strategiska mål och bidra till att bygga upp den varumärkesidentitet som vi eftersträvar för Varma. Sponsorsamarbeten är även en viktig kanal för samhällspåverkan.

Vi anser att långvariga sponsorsamarbeten ger bättre resultat och föredrar därför långvariga avtal. 

Bedömningskriterier vid val av sponsorobjekt och samarbetspartner:

  • Stödjer samarbetspartnern Varmas strategi och varumärke, har vi samma värderingar?
  • Hur väl överensstämmer sponsorprojektet med fokusområdena för Varmas företagsansvar (Vi värnar om pensionsskyddet, Vi investerar i förändringar och Vi arbetar för ett hållbart arbetsliv)?
  • Vilken betydelse har projektet i samhället?

Sponsorobjektet ska även ha en ansvarsfull och hållbar verksamhet.

Varma beviljar inte ekonomiskt stöd till politiska partier.

Förfrågningar och ansökningar om sponsorskap kan skickas till sponsorointi(at)varma.fi. Ansökningar ska inkludera motiveringar utgående från ovanstående kriterier samt svar på följande: Vad inriktas sponsringen och stödet på (kultur/idrott/vetenskap/socialt- eller samhälleligt stöd/miljövård/annat)? Vilken anknytning har sponsorobjektet till Varma? Hur skulle ni använda eventuella stödmedel från Varma? På vilket sätt skulle samarbetet gynna Varma? Hur främjar projektet hållbarhet i samhället? Dessutom behöver vi information om andra företag ni redan beviljats eller ansökt om stöd av.

Tema: att främja tillväxt

Ett aktuellt tema för sponsorsamarbetet är att främja tillväxtberedskapen för små och medelstora företag samt eftersträva ett tillväxtsprång.

Nyföretagarcentralerna

Nyföretagarcentralerna främjar hållbara nyföretagandet i Finland. Varma stöder Nyföretagarcentralernas verksamhet för att varje framtidsbyggare skulle kunna utveckla sin affärsidé till en lönsam affärsverksamhet. Lokala Nyföretagarcentraler tillhandahåller avgiftsfri företagsrådgivning för alla som har en affärsidé eller ett befintligt företag.

Nyföretagarcentralerna

Kasvu Open och Kasvuryhmä

I anslutning till tillväxttemat har vi samarbetat med företagartävlingen Kasvu Open och företagarforumet Kasvuryhmä. Kasvu Open är ett riksomfattande företagarnätverk som försöker hjälpa små och medelstora företag att växa. Företagarforumet Kasvuryhmä stöder medelstora företags samarbetssträvanden för att företagen tillsammans ska kunna inrikta sig på kraftig tillväxt och den internationella marknaden.

Kasvu Open

Kasvuryhmä

Finlands nationalopera och -balett

Samarbetet med Finlands nationalopera och -balett är Varmas sätt att främja den finländska kulturen och sänka tröskeln för allt flera finländare att ta del av operans och balettens värld. Operan har varit Varmas samarbetspartner sedan år 1984.

Den viktigaste samarbetsformen har varit olika kundevenemang, bland annat ordnas Varmas största kundevenemang på Operan.

Värdet på samarbetsavtalet med Nationaloperan är 110 000 euro om året.