Vår kundtjänst är tyvärr överbelastad. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter! Vi svarar på alla meddelanden och samtal i ankomstordning. I telefontjänsten kan du lämna en återuppringningsförfrågan.

Du kan sköta dina försäkringsärenden i Varma Onlinetjänst när det passar dig bäst. I onlinetjänsten kan du till exempel granska fakturor, ansöka om betalningstid och skriva ut ett avgiftsintyg. Du kan även ta fram prognoser över framtida ArPL-avgifter och avgiftsuppgifter till bokslutet.

Vad ska jag göra om jag vill ändra mitt kontonummer eller anmäla en ny adress?

Meddela oss uppgifter i Varma Onlinetjänst

Det är viktigt att hålla adressuppgifter och kontonumret uppdaterade. Meddela i Varma Onlinetjänst om dina följande uppgifter ändras:

  • Postadress
  • E-postadress
  • Faktureringsadress
  • Nätfakturaadress
  • Kontonummer

Logga in i Varma Onlinetjänst