Vad ska jag göra om jag behöver en fullmakt till bokföringsbyrån?

Befullmäktiga bokföringsbyrån att sköta dina FöPL-ärenden

Du kan befullmäktiga bokföringsbyrån att sköta dina FöPL-ärenden. Gör så här:

  1. Be att din bokföringsbyrå fyller i ett avtal för bokföringsbyråer (pdf på finska). Om bokföringsbyrån redan har ingått avtalet tidigare, behöver det inte ingås på nytt.
  2. Fyll i brevet med FöPL-kundens samtycke (pdf).
  3. Skicka avtalet för bokföringsbyråer och ditt brev med samtycke som bilaga till oss i Varma Onlinetjänstens Meddelanden-avsnitt.

Skicka bilagor i Varma Onlinetjänst

Befullmäktiga bokföringsbyrån att sköta dina ArPL-ärenden

Du kan befullmäktiga bokföringsbyrån att sköta dina ArPL-ärenden. Gör så här:

  1. Be att din bokföringsbyrå fyller i ett avtal för bokföringsbyråer (pdf på finska), (finskspråkigt dokument). Om bokföringsbyrån redan har ingått avtalet tidigare, behöver det inte ingås på nytt.
  2. Fyll i brevet med ArPL-kundens samtycke (pdf).
  3. Skicka avtalet för bokföringsbyråer och ditt brev med samtycke som bilaga till oss i Varma Onlinetjänstens Meddelanden-avsnitt.

Skicka bilagor i Varma Onlinetjänst