Vad ska jag göra om jag behöver ett FöPL-intyg?

Intyg snabbt via Varma Onlinetjänst

Då du behöver ett intyg över din FöPL-försäkring till exempel som bilaga till ett anbud, får du det snabbt via Varma Onlinetjänst. Du kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder.

Du får intygen i pdf-format från avsnittet FöPL-avgifter, intyg och begäran om betalningstid via fliken Intyg. Du kan välja mellan ett intyg över försäkringens giltighet och betalningssituation samt ett intyg över dina arbetsinkomster under innevarande år och de tre tidigare åren.

Logga in i Varma Onlinetjänst