Vår kundtjänst är tyvärr överbelastad. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter! Vi svarar på alla meddelanden och samtal i ankomstordning. I telefontjänsten kan du lämna en återuppringningsförfrågan.

Du kan sköta dina försäkringsärenden i Varma Onlinetjänst när det passar dig bäst. I onlinetjänsten kan du till exempel granska fakturor, ansöka om betalningstid och skriva ut ett avgiftsintyg. Du kan även ta fram prognoser över framtida ArPL-avgifter och avgiftsuppgifter till bokslutet.

Vad ska jag göra om jag behöver information om pensionsförsäkring åt en förtroendevald?

Förtroendeuppdrag i ett bolag där den som sköter uppgiften inte har något anställningsförhållande

När en person som sköter ett förtroendeuppdrag inte har något anställningsförhållande i samma bolag, omfattas inte förtroendeuppdraget av den obligatoriska ArPL-försäkringen.

Den som betalar arvodet för förtroendeuppdraget kan, om han eller hon så vill, teckna en frivillig ArPL-försäkring för den som sköter förtroendeuppdraget. Detta frivilliga försäkringsavtal ska vara separat från bolagets eventuella andra ArPL-försäkringar. Om du vill teckna en ArPL-försäkring för personer som sköter förtroendeuppdrag, ring oss på 010 192 101 så tar vi hand om det!

Förtroendeuppdrag i ett bolag där den som sköter uppgiften har ett anställningsförhållande

När en person som sköter ett förtroendeuppdrag har ett anställningsförhållande i samma företag, vars förtroendeuppdrag han eller hon sköter, försäkras de arvoden som betalas för förtroendeuppdraget i ArPL-försäkringen precis som arbetstagarens övriga lön. Anmäl lönen till inkomstregistret enligt inkomstregistrets anvisningar.