Vår kundtjänst är tyvärr överbelastad. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter! Vi svarar på alla meddelanden och samtal i ankomstordning. I telefontjänsten kan du lämna en återuppringningsförfrågan.

Du kan sköta dina försäkringsärenden i Varma Onlinetjänst när det passar dig bäst. I onlinetjänsten kan du till exempel granska fakturor, ansöka om betalningstid och skriva ut ett avgiftsintyg. Du kan även ta fram prognoser över framtida ArPL-avgifter och avgiftsuppgifter till bokslutet.

Vad ska jag göra om jag vill ha fakturan elektroniskt?

FöPL-fakturor elektroniskt

Jag betalar FöPL-avgifterna själv personligen

Då du själv betalar dina FöPL-avgifter kan du beställa FöPL-avgifterna som e-fakturor till din egen nätbank. Du beställer dem i din egen nätbank. Sök Varma bland avsändare av e-fakturor och välj FöPL-försäkring (YEL-vakuutus). Du får närmare instruktioner om beställning av e-faktura uttryckligen i din nätbanksapplikation från din egen bank.

Om du vill ta emot FöPL-fakturor per e-post, meddela i Varma Onlinetjänst den e-postadress dit du vill få fakturorna.

Ange din e-postadress för FöPL-fakturor

Mitt företag betalar mina FöPL-avgifter

Om ditt företag betalar dina FöPL-avgifter kan vi skicka FöPL-avgifterna som nätfakturor till företagets nätfakturaadress. Meddela företagets nätfakturaadress och nätfaktureringsoperatör till oss i Varma Onlinetjänst.

Lägg till e-faktureringsadress

Om du vill ta emot FöPL-fakturor per e-post, meddela i Varma Onlinetjänst den e-postadress dit du vill få fakturorna.

Ange din e-postadress för FöPL-fakturor

ArPL-fakturor elektroniskt

E-fakturor till företaget

Meddela företagets e-faktureringsadress och e-faktureringsoperatör till oss i Varma Onlinetjänst.

Lägg till e-faktureringsadress

E-postfakturering för alla ArPL-kunder

Om du vill ta emot ArPL-fakturor per e-post, meddela i Varma Onlinetjänst den e-postadress dit du vill få fakturorna.

Ange din e-postadress för ArPL-fakturor