Vad ska jag göra om jag fått avslag av Varma?

Överväg dina alternativ och utred dina möjligheter och utkomstkällor efter att du fått avslag på din ansökan.

Efter avslaget

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande på TE-byrån för att trygga din utkomst om din rätt till sjukdagpenning har upphört och du har fått avslag på din invalidpensionsansökan. Du kan anmäla dig som arbetslös arbetssökande även om du har ett giltigt anställningsförhållande och fortfarande är sjukledig. Kom ihåg att anmäla dig i tid eftersom det inte går att göra retroaktivt. Efter att du anmält dig kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från din arbetslöshetskassa eller arbetslöshetsförmån från FPA.

Kontakta FPA för att få veta om du har rätt till utkomstöd.

Du har rätt att överklaga avslagsbeslutet på din invalidpensionsansökan. Med beslutet får du anvisningar om hur du kan söka ändring.

Om du har fått avslag på din ansökan om yrkesinriktad rehabilitering och ditt anställningsförhållande fortfarande är i kraft kan du diskutera en återgång till arbetet med din chef, den personalansvariga och företagshälsovården.

Om du inte har ett giltigt anställningsförhållande eller om din arbetsgivare inte kan erbjuda arbetsuppgifter som lämpar sig för din hälsa kan du utreda vilka alternativ som finns för dig att fortsätta i arbetslivet och din rätt till arbetslöshetsförmåner på TE-byrån.

Kontakta FPA för att få veta om du har rätt till utkomstöd.

Om du blivit rekommenderad att söka dig till medicinsk rehabilitering, kontakta FPA.

Du har rätt att överklaga avslagsbeslutet på din ansökan om yrkesinriktad rehabilitering. Med beslutet får du anvisningar om hur du kan söka ändring.