Vad ska jag göra om det finns ett fel i mitt pensionsutdrag?

Fel eller brister i inkomstuppgifterna

Om felet gäller uppgifterna för år 2019 eller därefter, kontakta din arbetsgivare som sedan korrigerar uppgifterna i inkomstregistret. Om din arbetsgivare har lagt ned verksamheten eller gått i konkurs kan du lämna en utredningsbegäran via vår onlinetjänst.

Om felet gäller uppgifterna för år 2018 eller innan dess, logga in på onlinetjänst och lämna en utredningsbegäran. Om felet gäller inkomstuppgifter från den offentliga sektorn ska du anmäla det till Keva.

Om bristerna gäller uppgifter som är mer än sex år gamla behöver vi förutom en utredningsbegäran även någon form av bevis på uppgifterna som saknas, till exempel ett arbets- eller löneintyg eller beskattningsuppgifter, där de utbetalda lönebeloppen framgår.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Arbetsgivarens namn är fel

Om namnet på din arbetsgivare har förändrats påverkar det inte ditt pensionsbelopp. Du behöver inte meddela oss om namnändringar.