Vad ska jag göra om jag har bott utomlands?

Ditt boendeland påverkar hur du ska göra när du vill ansöka om pension. Bosättning eller vistelse utomlands påverkar inte arbetspensionens belopp. Däremot kan arbete utomlands påverka beloppet. Om du ansöker om pension från FPA kan bosättning utomlands påverka pensionsbeloppet. Här finns alltså en skillnad mellan arbets- och folkpension.

Anmäl uppgifter om bosättning och arbete utomlands med bilaga U

När du ansöker om pension blir du tillfrågad om du bott eller arbetat utomlands. Om du har det blir du ombedd att fylla i Bilaga U, Bosättning och arbete utomlands.

Om du bor i Finland och ansöker om pension från EU- eller EES-länder, länder som Finland har en överenskommelse om social trygghet med, Schweiz eller Storbritannien kan du använda samma ansökan som för din finska pension. Kom ihåg att bifoga bilaga U till din ansökan.

Om du inte bor i Finland utan i ett EU- eller EES-land eller ett avtalsland ansök om pension i det land där du bor. Pensionsmyndigheten skickar din ansökan till Finland och du får ett beslut från Finland.

Om du bor i ett land som Finland inte har en överenskommelse om social trygghet med kan du ansöka om arbetspension direkt från Finland. 

Läs mer om sökande om pension från utlandet