Varma som nätfakturamottagare

Varma tar i första hand emot nätfakturor.

Uppgifter som behövs för att skicka nätfakturor till Varma

Operatör Basware Oyj

Operatörens kod BAWCFI22

EDI-kod/nätfakturaadress:

Fakturor adresserade till Varma (t.ex. förvaltningskostnader, rörelsekostnader, IT-funktionens fakturor): 003705332979

Nätfakturaadresser för Varmas fastighetsbolag och fastigheter (pdf, på finska)

Observera att denna nätfakturaadress inte används för pensions- och rehabiliteringsrelaterade fakturor.

Fakturauppgifter

Rätt uppgifter i fakturan garanterar snabb behandling och betalning. Fakturor med bristfälliga eller felaktiga uppgifter måste returneras till avsändaren, varvid vi inte kan ta ansvar för eventuella förseningar i betalningen. Alla fakturor måste ha de anteckningar som krävs i mervärdesskattelagen.

Läs mer på Skatteförvaltningens webbplats

Alla inköpsfakturor måste inkludera minst följande uppgifter:

 • Referensperson, säljarens och köparens namn- och adressuppgifter (beställare/manager/intendent)
 • Faktureringsdatum
 • Fakturanummer
 • Säljarens momsnummer (FO-nummer)
 • Köparens momsnummer
 • Varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art
 • Datum för varuleveransen eller utförande av tjänsterna eller betalningsdagen för en förskottsbetalning
 • Skattegrund, skattefritt pris (för vilket moms tillkommer) för varje skattesats, enhetspris exklusive skatt samt prisnedsättning eller rabatt
 • Skattesats
 • Skattebelopp som betalas
 • Grund för skattefrihet
 • Fastighetsnummer för fakturor skickade till fastigheter

Beakta även följande anvisningar när du skickar en faktura:

 • Avtalsnummer: Vid fakturor som bygger på avtal ska alltid avtalsnumret som anger kunden och avtalet användas.
 • Varje beställning ska faktureras med separat faktura: Varje beställning ska faktureras med separat faktura. Fler beställningar får med andra ord inte faktureras med och samma faktura.
 • Projektnummer: Om fakturan är förknippad med ett projekt ska projektnumret anges.
 • Byggarbetsplatsens nyckel: Byggarbetsplatsens nyckel ska anges på fakturan om en sådan har utfärdats för byggarbetsplatsen som fakturan gäller.

Omvänd momsskyldighet och Varma

Vi bekräftar att bolagen inom Varma-koncernen inte är sådana näringsidkare som aves i 8 c § i mervärdesskattelagen, eftersom de inte annat än tillfälligt bedriver verksamhet som avses 1 momentet, och inte heller är återförsäljare av tjänster som avses i 2 momentet.

Därmed gäller det som anges om omvänd momsskyldighet i 8 c § i mervärdesskattelagen inte för byggtjänster sålda till våra koncernbolag.

Gratis nätfakturatjänst

Varma erbjuder service- och varuleverantörer som inte har eget system för nätfakturor gratis tillgång till den användarvänliga leverantörsportalen Basware Portal.

Användning av Basware Portal förutsätter att man registrerar sig i systemet. Om du redan har registrerat dig kan du logga in direkt.

Registrera dig på Basvare Portalen

Logga in på Basvare Portalen

Läs portalens användarinstruktioner (pdf, på engelska)

Se på en instruktionsvideo (på engelska)

Mer information om basware portal

Basware Support portal.info@basware.com