Tekoälyn eettiset ohjeet

Ohjeet tekoälyn eettisesti kestävästä hyödyntämisestä on tehty varmalaisten asiantuntijoiden työryhmässä ja hyväksytty johtoryhmässä 16.2.2024. Ohjeissa ilmaisemme, mitä tekoälyn eettisesti kestävä hyödyntäminen meiltä edellyttää ja mihin olemme sitoutuneet. Ohjeista on julkaistu Varman sisäiseen käyttöön laajempi versio, jossa kuvataan tarkemmin ohjeiden soveltamista arkeen.

Tekoälyn hyödyntäminen Varman perustehtävän vastuullisessa toteuttamisessa

Tekoälyn eettisesti kestävässä hyödyntämisessä tavoitteemme on

  • lisätä Varman toiminnan tehokkuutta ja laatua. Varman perustehtävä on turvata työeläkkeet, ja siksi laatu ja tehokkuus ovat meille myös eettisiä velvollisuuksia. Hyödynnämme tekoälyjärjestelmiä, kun ne auttavat lisäämään toimintamme tehokkuutta ja laatua.
  • edistää asiakkaidemme parasta. Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon Varman vakuutuksenottajien, vakuutettujen ja edunsaajien edut. Tavoitteemme on, että tekoälyjärjestelmät tuottavat asiakkaillemme hyvää esimerkiksi nopeamman tai virheettömämmän asiakaspalvelun muodossa.
  • tukea varmalaisten kestävää työelämää. Varmassa vastuullisuuteen kuuluu kestävä työkulttuuri. Tekoälyjärjestelmien käytön tavoitteena on edistää varmalaisten hyvää työelämää vaikkapa sujuvoittamalla asiantuntijatyön rutiineja.

Tekoälyn hyödyntämisen rajat eettisten riskien torjumiseksi

Eettisesti kestävän tekoälyn hyödyntämisen ehdottomia edellytyksiä Varmassa ovat

  • kiellettyjen ja eettisesti kestämättömien tekoälyn käyttökohteiden sulkeminen pois. EU:n tekoälyä koskeva sääntely rajaa tietyt käyttötarkoitukset kokonaan pois. Sääntelyn noudattaminen on meille luovuttamaton lähtökohta. Lisäksi voimme Varmassa sulkea tekoälyn käyttökohteita pois oman eettisen harkintamme perusteella.
  • tekoälyjärjestelmien eettisten riskien tunnistaminen, ja järjestelmän kehittämisestä ja käytöstä vetäytyminen tarvittaessa. Ennen tekoälyjärjestelmän käyttöönottoa arvioimme sen eettisiä riskejä suhteessa tavoiteltuihin vaikutuksiin. Vaikka tavoitellut hyödyt olisivat merkittäviä, emme ota käyttöön tekoälyjärjestelmiä, joihin liittyy liian suuria riskejä. Tekoälyjärjestelmän käyttö voidaan eettisen harkinnan perusteella lopettaa milloin tahansa. Varmalaiset ja Varman ulkopuoliset henkilöt voivat tuoda myös tekoälyn hyödyntämiseen liittyviä eettisiä huolia turvallisesti ja nimettömänä esille eettisten rikkeiden ilmoituskanavan (Whistleblowing-palvelu) kautta.
  • asiakkaidemme, eläkkeensaajien, kumppaniemme ja muiden ryhmien keskeisten oikeuksien suojeleminen. Tekoälyjärjestelmien hyödyntämisessä tarkastelemme Varman perustehtävän kannalta keskeisiä oikeuksia. Emme hyödynnä tekoälyjärjestelmää, jos tunnistamme siinä uhan tärkeiden oikeuksien toteutumiselle, eikä uhan torjumiseksi ole riittäviä keinoja.

Toimintatavat eettisen kestävyyden turvaamiseksi tekoälyn hyödyntämisessä

Tekoälyn hyödyntämisessä turvaamme eettistä kestävyyttä

  • säilyttämällä vastuun ja hallinnan ihmisillä. Tekoälyjärjestelmät ovat mukautuvia, oppivia ja monimutkaisia. Tästä huolimatta mielekkään vastuun ja hallinnan on oltava ihmisellä, jotta voimme pitää huolta siitä, että tekoälyn hyödyntäminen edistää ihmisten asettamia tavoitteita.
  • varmistamalla riittävä läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys. Läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä ei aina voi täysin toteuttaa esimerkiksi järjestelmän turvallisuuden varmistamiseksi. Me pyrimme tarkoituksenmukaiseen ja riittävään läpinäkyvyyteen ja ymmärrettävyyteen, jotta tarvittaessa myös Varman ulkopuoliset tahot voivat arvioida ratkaisujemme eettistä kestävyyttä.
  • arvioimalla aktiivisesti ja moninäkökulmaisesti tekoälyjärjestelmän vaikutuksia. Kun tunnistamme, että jossakin tekoälyjärjestelmässä tai käyttökohteessa riski ei-toivotuille vaikutuksille on vähäistä suurempi, kuljetamme erityisen tarkkaa eettistä arviointia mukana kaikissa tekoälyjärjestelmän kehityksen ja käytön vaiheissa.