Vastuullisuuden ohjausjärjestelmä

Ylintä päätösvaltaa vastuullisuudessa käyttää Varman hallitus. Hallitus päättää vastuullisuuteen liittyvistä periaatteista ja politiikoista sekä strategiaa tukevista vastuullisuuden ohjelmista. Hallitus hyväksyy ja käsittelee vastuullisuutta ohjaavat periaatteet ja politiikat sekä vastuullisuusohjelman.

Varman johtoryhmä käsittelee ja hyväksyy ylätason vastuullisuuden tavoitteet vuosittain. Lisäksi Varman johtoryhmä käsittelee kaikki merkittävimmät vastuullisuuden kehittämiseen liittyvät projektit ja päätökset. Varman toimintojen vastuullisuustavoitteet hyväksytään osana toiminnon tavoitteita tai erikseen toiminnon johtoryhmässä.

Sijoitustoimikunta käsittelee ja hyväksyy hallitukselle esitettävät vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja politiikat. Lisäksi toimikunta seuraa vastuullisuuteen liittyviä sijoitusriskejä, kuten ilmastonmuutoksen riskejä, sekä käsittelee myös kansainvälisten sopimusten ja normien rikkomiset.

Vastuullisuusosasto kehittää ja koordinoi Varman vastuullisuutta

Vastuullisuusosasto määrittelee ylätason vastuullisuusasiat sekä kehittää ja koordinoi Varman vastuullisuutta sijoitustoiminnassa, hankinnoissa sekä omassa toiminnassa. Vastuullisuusosasto toimii yhteistyössä Varman eri toimintojen vastuullisuuskoordinaattoreiden kanssa kehittäen vastuullisuutta ulkoisten vaatimusten sekä vastuullisuusohjelman mukaisesti. Toimintojen vastuullisuuden täytäntöönpanosta vastaavat toiminnot.

Lisäksi vastuullisuusosasto valmistelee vastuullisuuden omat periaatteet ja politiikat, näitä tarkemmin kuvaavan vastuullisuusohjelman, vastuullisuusohjelmaan liittyvät tavoitteet, vuosisuunnitelmat ja tiekartat sekä vastaa erikseen päätettyjen vastuullisuusprojektien läpiviennistä ja resurssoinnista sekä vastuullisuuteen liittyvästä sisäisestä raportoinnista ja ulkoisen viestinnän sekä raportoinnin vaatimusten mukaisuudesta. Varman eri toiminnot vastaavat pääsääntöisesti vastuullisuuden kehitysprojektien läpiviennistä ja resurssoinnista.

Raportointi

Hallitukselle raportoidaan vastuullisuudesta ajankohtaiskatsauksessa kerran vuodessa sekä sijoitusten vastuullisuudesta kymmenen kertaa vuodessa. Lisäksi hallitukselle raportoidaan vastuullisuudesta osana osavuosikatsauksia. Hallituksen tarkastusvaliokunta käsittelee kestävyysriskejä, kuten ilmastonmuutoksen taloudellisia riskejä, riski- ja vakavaraisuusarviossa.

Vastuullisuustavoitteiden toteutumisesta raportoidaan johtoryhmälle kaksi kertaa vuodessa ja vastuullisuudesta ja kestävyydestä kuukausittain johdon raportoinnissa.

Vastuullisuusosasto vastaa vastuullisuuteen liittyvästä sisäisestä raportoinnista sekä ulkoisen raportoinnin vaatimusten mukaisuudesta.