Ulkomaantyön vakuuttaminen

Oletko lähettämässä työntekijäsi ulkomaille? Tuleeko sinulle töihin ulkomaalainen työntekijä? Tarvitsetko lisätietoa jonkin tietyn maan sosiaaliturvasta? Autamme mielellämme ulkomaantyön vakuuttamista koskevissa kysymyksissäsi.

Miten työntekijä vakuutetaan kansainvälisissä tilanteissa?

Ulkomaantyön vakuuttamista säätelevät Suomen ja työskentelymaan lainsäädäntö sekä EU-asetukset ja Suomen solmimat sosiaaliturvasopimukset. Klikkaa alla olevia otsikoita ja lue neuvoja yleisimpiin tilanteisiin. Autamme mielellämme ulkomaantyön vakuuttamista koskevissa kysymyksissäsi numerossa 010 192 091.

Työntekijäsi vakuutetaan yleensä siinä maassa, jossa hän työskentelee. Tällöin työntekijäsi saa työskentelymaan sosiaaliturvaetuudet. Et voi sopia työntekijän kanssa siitä, missä maassa hänet vakuutetaan.

Työntekijäsi voi kuitenkin pysyä Suomen sosiaaliturvassa, jos hänelle on myönnetty lähetetyn työntekijän todistus (esim. A1) tai hän työskentelee samanaikaisesti kahdessa tai useammassa EU- tai ETA-maassa ja/tai Sveitsissä ja hänelle on myönnetty A1-todistus Suomesta.

Hae lähetetyn työntekijän todistusta Eläketurvakeskuksen verkkopalvelussa

Sopimuksettomaan maahan lähetetty työntekijäsi on vakuutettava Suomessa TyEL:n mukaan sekä yleensä myös työskentelymaassa.

Ulkomaille muutosta on aina ilmoitettava Kelaan. Myös tilapäisestä ulkomailla oleskelusta ja Suomeen paluusta on ilmoitettava.

Työntekijä vakuutetaan yleensä siinä maassa, jossa hän työskentelee. Tällöin työntekijä saa myös työskentelymaan sosiaaliturvaetuudet.

EU-/ETA-maat ja Sveitsi

EU-/ETA-maissa ja Sveitsissä henkilöön sovelletaan vain yhden maan sosiaaliturvalainsäädäntöä kerrallaan. Pääsääntöisesti henkilö kuuluu työskentelymaan sosiaaliturvaan.

Vakuuttamissäännöissä on poikkeuksia muun muassa lähetetylle työntekijälle sekä useassa EU-/ETA-maassa samanaikaisesti työskentelevälle henkilölle.

Lähetetyn työntekijän tulee täyttää tietyt kriteerit, jotta hän voi pysyä Suomen sosiaaliturvassa komennuksen ajan. Lähetetylle työntekijälle pitää olla myönnetty lähetetyn työntekijän todistus (A1).

Lue tarkemmin työstä EU-maissa

Muut sopimusmaat

Suomella on kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus Australian, Chilen, Etelä-Korean, Intian, Israelin, Kanadan/Quebecin, Kiinan, Yhdysvaltojen ja Japanin kanssa.

Kahdenvälisten sosiaaliturvasopimusten sisällön laajuus vaihtelee. Suppeimmillaan sopimus koskee vain eläkevakuuttamista. Sopimusmaissa ja EU-maissa on samat edellytykset sille, milloin työntekijä on lähetetty työntekijä.

Lue tarkemmin työskentelystä sosiaaliturvasopimusmaissa

Kun henkilö lähetetään työskentelemään sellaiseen maahan, jonka kanssa Suomella ei ole voimassa olevaa sosiaaliturvasopimusta, hänen sosiaaliturvansa määräytyy sekä Suomen että työskentelymaan lainsäädännön perusteella.

Suomalaisen työnantajan toiseen maahan lähettämä työntekijä pysyy Suomen työeläkevakuutuksessa ilman aikarajaa, jos Suomen ja työntekomaan kesken ei ole solmittu sosiaaliturvasopimusta.

Suomen työeläkevakuutus on pakollinen silloin, kun suomalainen työnantaja lähettää työntekijän ulkomaille. Tällöin voi olla mahdollista, että vakuutusmaksuja maksetaan kahteen maahan. Jos suomalainen työntekijä palkataan ulkomailta siellä tehtävään työhön, vakuutus ei ole pakollinen.

Lähetetyn työntekijän ei tarvitse olla Suomen kansalainen, mutta työsuhteen alkaessa hänen on kuuluttava Suomen sosiaaliturvaan.

Jos työntekijän työskentelymaa vaihtuu komennuksen aikana, mutta hän pysyy alkuperäisen työnantajan palveluksessa, TyEL-vakuutus pysyy voimassa.

Lue tarkemmin työskentelystä sopimuksettomassa maassa

Lähetätkö työntekijäsi ulkomaille yli kuudeksi kuukaudeksi? Jos hän kuuluu Suomen sosiaaliturvaan, sovi hänen kanssaan ennen komennuksen alkamista kirjallisesti vakuutuspalkasta.

Ulkomaantyössä lakisääteisten maksujen ja etuuksien perustana käytetään yleensä vakuutuspalkkaa todellisten ansioiden sijaan. Vakuutuspalkan tulee vastata sitä palkkaa, joka Suomessa maksettaisiin vastaavasta työstä. Lähtökohta voi usein olla komennusta edeltävä TyEL-ansio Suomessa.

Komennuksen aikana lakisääteiset maksut ja etuudet määräytyvät vakuutuspalkan perusteella. Lähetettyjä työntekijöitä koskevat samat ilmoituskäytännöt kuin Suomessa työskenteleviä työntekijöitä, riippumatta siitä mikä taho palkan maksaa.

Suomessa tehty työ vakuutetaan yleensä Suomessa riippumatta työnantajan tai työntekijän kansalaisuudesta. Työnantajan tulee lain mukaan ottaa työntekijälle työeläkevakuutus (TyEL) sekä tapaturma- ja työttömyysvakuutus. Me Varmassa hoidamme TyEL-vakuutuksia.

Näissä tilanteissa sinun ei tarvitse vakuuttaa ulkomailta Suomeen lähetettyä työntekijää TyEL:n mukaan:

  • Työntekijäsi on saanut sopimusmaasta lähetetyn työntekijän todistuksen.
  • Työntekijäsi työskentelee samanaikaisesti kahdessa tai useammassa EU- tai ETA-maassa ja/tai Sveitsissä ja hänelle on myönnetty A1-todistus toisesta maasta.
  • Työntekijäsi on lähetetty Suomeen sopimuksettomasta maasta, ja hänen komennuksensa Suomessa kestää enintään 2 vuotta.

Eläketurvakeskus neuvoo

Eläketurvakeskuksen (ETK) sivuilta löydät kattavasti tietoa eläkevakuuttamisesta kansainvälisissä tilanteissa. 

Tutustu ETK:n Ulkomaantyön vakuuttaminen -sivustoon

Selvitä Eläketurvakeskuksen palvelun avulla, mitä sosiaalivakuutusmaksuja työntekijästä on maksettava, kun hän tulee työskentelemään Suomeen tai lähtee töihin ulkomaille.

ETK:n Sosiaalivakuutusmaksut kansainvälisissä työskentelytilanteissa -palvelu

Apua asiointiin

Hoida TyEL-asiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

  • tarkastella TYEL-vakuutuksen laskuja ja laskuerittelyjä
  • tarkastella ansioita työntekijöittäin
  • lähettää meille viestejä ja liitteitä suojatussa yhteydessä
  • tehdä arvioita TyEL-maksuista.