Työkyvyttömyysriskien hallinta

Riskien hallinta kuuluu yritystoiminnan perusasioihin. Työkyvyttömyysriskejä voi ennakoida ja hallita, kuten muitakin riskejä. Oleellista on tunnistaa mahdolliset riskit ja niiden syntymekanismit, jotta ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä voidaan kohdistaa oikeisiin asioihin, oikeaan aikaan. Kaikilta työkyyn liittyviltä riskeiltä ei voida välttyä, mutta niihin on järkevää silti varautua.

Varman palvelut, jotka auttavat riskien hallinnassa

Osaatko vastata esimerkiksi näihin kysymyksiin:

  • Miten työkyvyn – tai työkyvyttömyyden – vaikutukset liiketoiminnalle on kuvattu yrityksesi strategiassa?
  • Koskeeko työkyvyttömyysmaksun maksuluokkajärjestelmä sinun yritystäsi?
  • Millaiseksi henkilöstö kokee työkykynsä?
  • Millaisia vaikutuksia työkykyyn kohdennetuilla kehittämistoimenpiteillä on ollut?
  • Mistä saan apua, jos työntekijäni työkyky pettää?

Kun mahdolliset riskit ja riskiryhmät on tunnistettu, on riskejä pienenentävät toimenpiteet helpompi suunnitella ja kohdentaa. Varman tarjoamista työkaluista mm. uusi Riskikartoitin ja Tunne työkykysykli -kyselyt auttavat tässä. Autamme myös rakentamaan toimivan varhaisen tuen mallin ja vahvan työkykyketjun, joka tukee ja kannattelee työkyvyn heiketessä. Käytössäsi ovat myös jatkuvasti kehittyvät Varma Akatemian kurssit ja ajankohtaiset webinaarit, jotka tukevat sinua työkyvyttömyysriskien hallinnassa.

Ota riskikartoitin ja kyselyt käyttöösi Varma Asioinnissa

Ota kurssit käyttöösi Varma Akatemiassa

Työkyvyttömyysriskien hallinnan taloudellinen tuki

Varma voi tukea taloudellisesti asiakkaidensa työkyvyttömyysriskien hallintaan liittyviä toimenpiteitä, jotka asiakkaan valitsema kumppani toteuttaa. Asiakkailla on tuettavissa hankkeissa omavastuuosuus, joka on vähintään 50 prosenttia toimenpiteen kustannuksista.

Tuki on riskiperusteista, eli se painottuu Varman asiakkaisiin, joilla työkyvyttömyysriskiä on enemmän. Näin toimenpiteiden vaikuttavuus ja työkyvyttömyysriskien hallinnan tehokkuus on parempi.

Taloudellinen tuki ei ole ensisijainen työkyvyttömyysriskien hallinnan toimenpide. Keskeistä on kartoittaa työkyvyttömyysriskiä aiheuttavia tekijöitä ja muodostaa toimintasuunnitelma riskien hallitsemiseksi.

Taloudellisen tuen määrä riippuu työkyvyttömyysriskin määrästä ja asiakkaan koosta. Työkyvyttömyysriskien arvioinnissa ja profiloinnissa käytetään Varman ennustemallia sekä työkyvyttömyysriskien kartoittamisen välineitä.

Taloudellista tukea haetaan Varma Asiointi -palvelussa.

Kirjaudu Varma Asiointiin

Varman panostukset työkyvyttömyysriskien hallintaan

Finanssivalvonta antoi vuonna 2016 ohjeet siitä, miten työeläkevakuutusyhtiöiden tulee jatkossa tarjota työkyvyttömyysriskien hallintaan tarjoitettuja palveluja. Ohjeet ovat osa Varman prosesseja ja sähköisiä palveluja. Varma on julkaissut tiedot uuden sopimusmallin mukaisista työhyvinvointisopimuksista neljännesvuosittain huhtikuusta 2017 alkaen. Yhteistyösopimukset ovat tyypillisesti monivuotisia.

Uudet yhteistyösopimukset 1.7.-30.9.2021

 

Mikä on työkyvyttömyysriski?

Työkyvyttömyysriskillä tarkoitetaan riskiä, että työntekijä joutuu työntekijän eläkelain (TyEL) mukaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle, mistä aiheutuu kustannuksia sekä yritykselle että työeläkeyhtiölle. Tämän lisäksi riski voi aiheuttaa organisaation toiminnalle haittaa, jos esimerkiksi työntekijän osaaminen ja työpanos menetetään.

Apua asiointiin

Hoida työkykyasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

  • kartoittaa organisaatiosi työkyvyttömyysriskit
  • tarkastella työkykyyn liittyvää dataa ja analyyseja
  • tehdä työkykyjohtamisen toimintasuunnitelman.
Kirjaudu Varma Asiointiin