YEL ulkomaantyössä

YEL-vakuuttamisen ja koko sosiaaliturvasi kannalta ratkaisevaa on se, missä maassa työskentelet ja missä asut. Yrittäjänä kuulut pääsääntöisesti työskentelymaasi sosiaaliturvaan. Kun siirryt työskentelemään yrittäjänä ulkomaille, siirryt myös pääsääntöisesti työskentelymaan sosiaaliturvaan ja maksat sinne lakisääteiset sosiaaliturvamaksut.

Yrittäjänä ulkomailla

Kun lähdet työskentelemään yrittäjänä ulkomaille esimerkiksi etätyöhön, siirryt yleensä työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin ja maksat sinne lakisääteiset sosiaaliturvamaksut.

Kun työskentelet ulkomailla vain tilapäisesti, YEL-vakuutus voi olla voimassa rajoitetusti, jos kuulut Suomen sosiaaliturvaan. Kuulut YEL-vakuutuksen piiriin myös tilanteissa, joissa harjoitat yrittäjätoimintaasi samanaikaisesti Suomen lisäksi toisessa tai useammassa EU/ETA-maassa ja olet saanut Eläketurvakeskukselta päätöksen siitä, että sinuun sovelletaan Suomen sosiaaliturvaa.

Yrittäjätoiminta Suomessa, koti ulkomailla

EU-/ETA-maiden ja Sveitsin alueella toimivana yrittäjänä kuulut vain yhden maan sosiaaliturvaan kerrallaan. Maksat lakisääteiset maksut vain yhteen maahan. Yleensä sinuun sovelletaan työskentelymaan sosiaaliturvaa. Jos työskentelet vain Suomessa, sinut vakuutetaan YEL:n mukaan, vaikka et asuisi täällä.

Hae Kela-korttia Kelan verkkosivuilta

Et voi kuulua YEL-vakuutuksen piiriin, jos asut EU-/ETA-alueen ulkopuolella, vaikka työskentelisit vain Suomessa.

Esimerkkejä

Anneli Automaalari asuu Haaparannassa Ruotsissa, mutta tekee kaiken yrittäjätoimintaan liittyvän työnsä Torniossa Suomen puolella. Anneli kuuluu Suomen sosiaaliturvaan ja saa eläketurvan sekä esimerkiksi oikeuden päivärahaetuuksiin YEL-vakuutuksen perusteella.

Kiril Konsultti asuu Venäjällä, mutta työskentelee yrittäjänä Suomessa. Kiril ei kuulu YEL-vakuutuksen piiriin, koska ei täytä laissa säädettyä edellytystä Suomessa asumisesta.

Tilapäinen yrittäjätoiminta ulkomailla

Jos lähdet tilapäisesti ulkomaille työskentelemään yrittäjänä, voit joissain tapauksissa kuulua YEL:n piiriin. Se, kuinka kauan voit pitää YEL-vakuutuksesi voimassa, riippuu siitä mihin maahan ja kuinka pitkäksi aikaa olet lähdössä. Sinua voidaan pitää lähetettynä yrittäjänä, jos olet harjoittanut YEL:n alaista yrittäjätoimintaa Suomessa vähintään neljän kuukauden ajan ennen tilapäistä ulkomaantyöskentelyä.

Jos lähdet tilapäisesti työskentelemään toiseen EU-/ETA-maahan tai Sveitsiin, voit kuulua poikkeusluvalla Suomen sosiaaliturvaan enintään viiden vuoden ajan. Tällöin maksat kaikki lakisääteiset maksut vain Suomeen. Sinun tulee hakea Eläketurvakeskukselta päätöstä eli A1-todistusta.

Hae A1-todistusta ETK:n verkkosivuilla

Jos lähdet korkeintaan vuodeksi työskentelemään yrittäjänä Yhdysvaltoihin, voit saada hakemuksesta todistuksen FI/USA 1A, jolloin maksat eläkevakuutusmaksut vain Suomeen.

Hae todistusta FI/USA 1A ETK:n verkkosivuilla

Vastaavasti jos lähdet korkeintaan vuodeksi Chileen tai Israeliin, voit saada Eläketurvakeskukselta poikkeusluvan Suomen sosiaaliturvassa pysymiseksi. Todistuksen perusteella maksat eläkevakuutusmaksut vain Suomeen. Muu sosiaaliturvasi määräytyy paikallisen lainsäädännön perusteella. Ole yhteydessä myös Kelaan ja ilmoita lyhyestäkin oleskelusta tai työskentelystä ulkomailla.

Etelä-Korean, Intian ja Kiinan sosiaaliturvasopimusten perusteella voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan lähetettynä yrittäjänä 5 vuoden ajan. Intian sopimuksen mukaan voit viiden vuoden jälkeen kuulua poikkeusluvalla Suomen sosiaaliturvaan vielä seuraavat kolme vuotta. Myös Etelä-Korean ja Kiinan sopimukset mahdollistavat poikkeusluvan hakemisen ja saamisen tietyillä edellytyksillä viiden lähettämisvuoden jälkeen.

Jos lähdet tilapäisesti mihin tahansa muuhun maahan (sosiaaliturvasopimusmaista mukaan lukien Australia, Kanada ja Quebec), voit pitää YEL-vakuutuksesi voimassa ulkomaantyön ajan, jos palaat Suomeen vuoden kuluessa ulkomaankomennuksen alkamisesta. Tällöin voit kuitenkin olla velvollinen eläkevakuuttamaan yrittäjätoimintasi myös paikallisen lainsäädännön mukaan. Lisäksi Kela ratkaisee asumisperusteisen sosiaaliturvasi erikseen.

Huomioitavaa

Jos et hae tai sinulle ei myönnetä lähetetyn yrittäjän todistusta sellaiseen maahan, johon todistus on mahdollista saada, päätetään YEL-vakuutuksesi viimeiseen työskentelypäivääsi Suomessa. Jos ulkomaantyöskentelysi muussa maassa pitkittyy yli vuodeksi, päätetään YEL-vakuutuksesi viimeiseen työskentelypäivääsi Suomessa. Näissä tilanteissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Samanaikainen yrittäjätoiminta Suomessa ja toisessa maassa

EU- ja ETA-alueella tai Sveitsissä kuulut asuinmaasi sosiaaliturvaan, jos huomattava osa toiminnastasi tapahtuu siellä. Huomattavana osana pidetään 25 prosentin osuutta muun muassa työajasta, tuloista, liikevaihdosta tai palvelujen määrästä. Jos huomattavan osan kriteerit eivät täyty, vakuutetaan sinut maassa, jossa yrityksesi keskuspaikka sijaitsee.

Kun harjoitat yrittäjätoimintaa useamman EU- ja ETA-maan alueella, tarvitset päätöksen (A1) siitä, minkä maan sosiaaliturvaa sinuun sovelletaan. Jos Eläketurvakeskus myöntää sinulle A1-todistuksen, kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja eläketurvasi karttuu kaikesta EU-alueella tapahtuvasta yrittäjätoiminnasta YEL-vakuutuksen perusteella. Voit hakea A1-todistusta Eläketurvakeskuksen verkkosivuilla.

Kun toimit yrittäjänä sekä Yhdysvalloissa että Suomessa, mutta asut Suomessa, vakuutat koko yrittäjätoimintasi YEL:in mukaan. Sinun tulee hakea todistus FI/USA 1A Eläketurvakeskuksesta. Todistuksen perusteella maksat eläkevakuutusmaksut ainoastaan Suomeen.

Jos harjoitat yrittäjätoimintaasi Suomen lisäksi Kanadassa tai Quebecissä ja asut Suomessa, voit vakuuttaa YEL:n mukaan vain Suomessa tekemäsi yrittäjätyön. Voit hakea todistuksen FI/CAN Eläketurvakeskuksesta.

Jos harjoitat samaa yritystoimintaa sekä Intiassa että Suomessa ja asut Suomessa, vakuutat YEL:n mukaan koko yrittäjätoimintasi. Sinun tulee hakea todistus Suomen sosiaaliturvassa pysymisestä Eläketurvakeskukselta. Muu sosiaaliturvasi määräytyy paikallisen lainsäädännön perusteella.

Muiden maiden osalta vakuutat YEL:in mukaan vain Suomessa harjoittamasi yrittäjätoiminnan, jos asut Suomessa.

Tarvitsetko lisätietoa?

Kansainvälisen työn asiantuntijamme palvelevat sinua numerossa 010 192 091.

Lisätietoja saat myös:

  • Eläketurvakeskuksesta numerosta 029 411 2110
  • Kelan kansainvälisten asioiden keskuksesta numerosta 020 634 0200.

Apua asiointiin

Hoida YEL-asiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

  • hakea muutosta YEL-työtuloosi
  • tarkastella menneitä ja tulevia YEL-maksujasi
  • hakea maksuaikaa laskulle.

Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi.

Kirjaudu Varma Asiointiin