Leskeneläke? Mikä se on?

Varman asiakaspalvelussa törmäämme toistuvasti tilanteeseen, jossa eläkkeensaaja-asiakkaamme puoliso ilmoittaa eläkkeensaajan poismenosta. Ilmoittajan kanssa keskustellessa käydään läpi tähän raskaaseen elämänvaiheeseen kuuluvia käytännön asioita eläkkeen kannalta, ja puheeksi otetaan myös perhe-eläkkeen mahdollisuus. Hämmästyttävän usein asia tulee leskelle yllätyksenä: Minullako voisi olla oikeus johonkin eläkkeeseen?

Tarkemmin ajateltuna ei ole kovin hämmästyttävää, että perhe-eläke tunnetaan huonosti. Eläkemuoto on varmaankin monimutkaisin työeläkkeen muoto sekä saamisedellytystensä että eläkkeen laskennan kannalta. Perhe-eläke jakautuu lapseneläkkeeseen ja leskeneläkkeeseen, ja lesken eläkeoikeuteen vaikuttavat niin perhemuoto, avioliiton solmimisikä kuin sekin, onko puolisoilla yhteisiä lapsia. Eläkkeen määrään taas vaikuttavat sekä menehtyneen puolison että lesken oma työeläke.

Perhe-eläkkeet pääosin pienehköjä

Varman asiakaskantaa tarkastellessa paljastuu muutama huomionarvoinen asia. Ensinnäkin perhe-eläke (ja näistä erityisesti leskeneläke) on Varman maksamista eläkkeistä toiseksi yleisin. Vanhuuseläke pitää luonnollisesti selkeää ykköspaikkaa, mutta perhe-eläkkeen saajia on enemmän kuin esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen saajia. Suurin osa leskeneläkkeen saajista on naisia. Naiset kun elävät keskimäärin miehiä pitempään.

Varman asiakaskannassa keskimääräinen leskeneläke on noin 580 €/kk, ja Eläketurvakeskuksen tutkimuksen mukaan vastaava luku koko maan tasolla oli v. 2011 tätäkin alhaisempi eli 523 €/kk. Eläkkeensaajat ovat myös suurimmaksi osaksi melko iäkkäitä: Suurimmat leskeneläkkeen saajien ikäryhmät löytyvät 83–86 -vuotiaista. Varman asiakaskannassa leskeneläkkeen saajista 88 % on yli 65 -vuotiaita, ja työikäisten leskien osuus pienenee koko ajan. Leskeneläkkeet ovat kuitenkin melko pitkäaikaisia. Vuonna 2015 päättyneiden Varman leskeneläkkeiden keskimääräinen kestoaika oli yli 15 vuotta.

Lisätietoa  Varman maksamista leskeneläkkeistä.

Entä tulevaisuudessa?

Suomen väestö ikääntyy, ja suurimmat (sotien jälkeen syntyneet) ikäluokat ovat vasta lähestymässä sitä ikävaihetta, jossa leskeneläkkeen saajia on eniten. Näin voinee olettaa eläkkeensaajien määrän lähivuosina kasvavan. Toisaalta miesten ja naisten elinaikaero näyttää olevan kaventumassa. Elinikä kohoaa nopeammin miehillä kuin naisilla, joten keskimääräinen leskeysaika saattaa myös lyhentyä.

Varman verkkopalvelusta selkeää tietoa

Me varmalaiset pidämme tärkeänä, että asiakkaamme tuntevat oman eläketurvansa ja Varman tarjoamat palvelut. Perhe-eläkeasioiden selventämiseksi verkkopalvelustamme löytyy helppokäyttöiset palvelut, joilla voi selvittää oikeuden leskeneläkkeeseen ja lesken oman eläkkeen vaikutuksen leskeneläkkeen määrään.

 

Jyrki Rasi

Eläkejohtaja

Jyrki Rasi johtaa Varmassa kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalvelut -osastoa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä