Perhe-eläke eli lapsen- ja leskeneläke

Perhe-eläke myönnetään hakemuksesta puolison tai huoltajan kuoleman jälkeen. Perhe-eläke turvaa lesken ja alaikäisten lasten toimeentuloa.

Perhe-eläkkeen saamisehdot

Perhe-eläkkeen voi saada edunjättäjän kuoleman jälkeen alle 18-vuotias lapsi, aviopuoliso, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli tai entinen puoliso, jolle on maksettu elatusapua. Avopuoliso ei voi saada perhe-eläkettä. Nämä säännökset ovat nyt voimassa ja näihin on suunnitteilla muutoksia. Lakiesitys on eduskunnan käsiteltävänä.

Eläke määräytyy edunsaajien (hakijat) lukumäärän perusteella, ja se voi olla enintään edunjättäjän työeläkkeen suuruinen. Leskeneläke on enimmillään puolet edunjättäjän eläkkeestä ja leskeneläkettä saatetaan vähentää, kun alaikäisiä lapsia ei ole. Perhe-eläkkeen esitteestä löydät lisää yksityiskohtaista tietoa, muun muassa eläkkeen määrän jakautumisesta lesken ja lasten välillä.

Perhe-eläke

Lue lisää hallituksen esityksestä perhe-eläkkeen uudistamiseksi

Näin haet lapseneläkettä perhe-eläkkeenä

Alle 18-vuotias lapsi saa perhe-eläkkeenä lapseneläkkeen omien tai ottovanhempiensa jälkeen. Lapsi saa eläkkeen äiti- tai isäpuolen jälkeen, jos lapsi asui äiti- tai isäpuolensa kanssa samassa taloudessa tämän kuollessa.

Täytä kustakin lapsesta oma sähköinen lapseneläkkeen hakemus asiointipalvelussa. Samalla hakemuksella voit hakea myös Kelan lapseneläkkeen.

Hakemus lapseneläkkeestä on hyvä tehdä mahdollisimman pian kuolemantapauksen jälkeen, koska perhe-eläkkeen voi saada takautuvasti enintään puolen vuoden ajalta.

Hakemuksessa kysytään vastaanottajan tilinumeroa IBAN-muodossa ja hakemuksessa on kysymyksiä edunjättäjän työsuhteesta ja muista eläkkeistä.

Täytä lapseneläkkeen hakemus Varma Asioinnissa

 

Tarkista lesken oikeus perhe-eläkkeeseen

Leskeneläkkeeseen liittyy saamisehtoja. Jotta leskellä voi olla oikeus perhe-eläkkeeseen, edunjättäjän on pitänyt olla alle 65-vuotias, kun avioliitto solmittiin. Jos aviopuolisoilla on yhteisiä lapsia (mukaan lukien aikuiset lapset), leskellä on oikeus leskeneläkkeeseen. Leskeneläkettä saatetaan vähentää, kun alaikäisiä lapsia ei enää ole.

Jos puolisoilla ei ole yhteisiä lapsia, lesken eläkkeen saamiseen vaikuttavat muun muassa edunjättäjän ja lesken ikä avioliiton solmimishetkellä ja avioliiton kesto. Tarkista kysymysten ja vastausten avulla, olisiko sinulla nykysäännösten mukaan oikeus leskeneläkkeeseen.

Leskeneläkkeen hakeminen

Hae leskeneläkettä Varmasta, jos edunjättäjä sai työeläkettä Varmasta tai hänen ansionsa viimeiseltä kuukaudelta oli vakuutettu pääosin Varmassa. Kela maksaa leskeneläkettä vain alle 65-vuotiaalle leskelle. Kelan leskeneläkkeen voit hakea samalla leskeneläkkeen hakemuksella.

Täytä hakemuslomakkeen lisäksi liite U, Asuminen ja työnteko ulkomailla, jos sinä tai edunjättäjä olette työskennelleet tai asuneet ulkomailla. 

Hakemus leskeneläkkeestä on hyvä tehdä mahdollisimman pian kuolemantapauksen jälkeen, koska perhe-eläkkeen voi saada takautuvasti enintään puolen vuoden ajalta.

Hakemuksessa kysytään tilinumeroasi IBAN-muodossa. Lisäksi kysytään avioliiton solmimispäivää ja edunjättäjän ja sinun viimeisen työn tai eläkkeen tietoja. 

Täytä leskeneläkkeen hakemus Varma Asioinnissa.

Pdf-hakemukset

Jos et voi tehdä sähköistä hakemusta, käytä Työeläke.fi:n hakemuslomakkeita. Täytä lomake mieluiten tietokoneen ruudulla, tulosta ja allekirjoita se. Voit lähettää hakemuksen joko postitse osoitteeseen Varma, PL 3, 00098 VARMA tai skannata allekirjoitetun hakemuksesi ja lähettää sen suojattuna sähköpostitse.

Leskeneläkkeen hakemus

Lapseneläkkeen hakemus 

Liite U (Asuminen ja työnteko ulkomailla)

Ohje: Tietoa eläkkeenhakijalle

Näin lähetät suojattua sähköpostia Varmaan

Lähetä pdf-perhe-eläkehakemus suojattuna osoitteessa https://turvaposti.varma.fi.

 1. Lisää lähettäjäksi oma sähköpostiosoitteesi.
 2. Paina "Jatka" ja kirjoita aihe ja viesti sekä lisää tarvittavat liitetiedostot. Paina "Lähetä".

Arvioi laskurilla leskeneläkkeen määrä

Leskeneläke on enimmillään puolet edunjättäjän eläkkeen määrästä. Lesken oman työeläkkeen määrä voi vaikuttaa myönnettävän leskeneläkkeen suuruuteen. Käytä laskuria leskeneläkkeen määrän arvioimiseen, kun edunsaajana on vain leski.

 

Milloin leskeneläkkeen vähennys tehdään?

 • Leski on puolison kuollessa yli 65-vuotias tai eläkeläinen: Vähennys tehdään heti perhe-eläkkeen alkaessa.
 • Leski on alle 65-vuotias eikä ole eläkkeellä: Leski saa ensin 6 kuukautta puolet edunjättäjän eläkkeestä. Vähennys tehdään vasta 6 kuukauden kuluttua leskeneläkkeen alkamisesta.
 • Nuorin lapsi täyttää 18 vuotta: Vähennys tehdään lapsen syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta.
 • Leskelle myönnetään oma työeläke: Tehdään uusi vähennys lesken todellisen työeläkkeen perusteella.

Päätös leskeneläkkeestä

Hakemuksen käsittelyaika vaihtelee, mutta se on tällä hetkellä noin runsaat kaksi viikkoa. Jos olet hakenut myös Kelan eläkettä, käsittelyaika on pitempi.

Jos perhe-eläkkeen saajina on sekä leski että alaikäisiä lapsia, määrä jakautuu edunsaajien kesken. Jos alaikäisiä lapsia ei ole ja leski on alle 65-vuotias, hänelle myönnetään 6 kuukauden ajaksi alkueläke. Alkueläke on puolet edunjättäjän eläkkeestä. Puolen vuoden jälkeen leskeneläkkeen määrässä otetaan huomioon lesken oman työeläkkeen määrä. Jos leski ei vielä saa omaa työeläkettä, määränä käytetään työeläkkeen laskennallista määrää. 

 

Apua asiointiin

Hoida eläkeasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

 • täyttää perhe-eläkkeen leskeneläkkeen tai lapseneläkkeen hakemuksen Hakemukset ja ilmoitukset -sivulla
 • tarkistaa leskeneläkkeen hakemuksen käsittelyvaiheen
 • nähdä annetun päätöksen 
 • käyttää eläkkeensaajan palveluja, kun eläke on alkanut
 • lähettää ja vastaanottaa viestejä ja liitteitä.
Hoida asiasi verkossa