Lupaan vaikka kuun taivaalta

Prrrr – prrrr… vastaan kiinnostuneena  
- Hyvää päivää, haluatteko saada lisää asiakkaita?  Maksatte vain tuloksista ja takaamme, että niitä tulee. Miltä teidän kalenterinne näyttäisi viikolla 36, jos edustajamme tulisi kertomaan tästä tarkemmin?

Sähköpostillakin lähestytään innostavasti
- Kannustavan ja tavoitesuuntautuneen valmennuskurssimme jälkeen henkilöstönne marssii yhdessä kohti uusia voittoja. Menetelmämme on täysin ainutlaatuinen.

- Tarjoamamme kulujenseurantajärjestelmän avulla saavutatte jopa 20 prosentin kustannussäästöt ja sehän jää kaikki viivan alle!

- Henkilöstön tyky-päivät kurssikeskuksessamme hitsaavat tiiminne yhteen ja avoimet keskustelut omassa ryhmässä asiantuntijoidemme johdolla lisäävät työhyvinvointia. Tehokkuus kasvaa ja sairauspoissaolot vähenevät.

Arvaan, että edellä mainitut väläykset ovat jossakin määrin tuttuja monelle. Näin olen ainakin kuullut ja ymmärtänyt monen saaneen vastaavanlaisia yhteydenottoja. Tärkeitä asioita ja siksi niitä on helppo tuoda esiin, kun lähestytään uusasiakashankinnan puitteissa. Jokainen toki mielellään ottaa vastaan lääkkeet, joilla henkilökunta voi hyvin, puhaltaa motivoituneena yhteen hiileen, kulut saadaan pysymään alhaalla, asiakkaita riittää ja tulos kasvaa kohisten. Se mikä näissä puheluissa ja sähköpostilupauksissa usein mietityttää on, että luvataan varmuudella parantaa menetelmiä, tuntematta nykyisiä toimitapoja ilman minkäänlaista tilanteen tarvekartoitusta.

Työssäni yhteyspäällikkönä toimin Varman ja asiakkaan välisenä yhdyshenkilönä varmistaen kitkattoman tiedonkulun ja ylläpitäen molempia osapuolia palvelevaa asiakassuhdetta. Koen olevani Varman asialla asiakkaita varten. Haluan oppia tuntemaan asiakkaamme ja kehittää omaa palveluamme tai auttaa muuten löytämään oikeat keinot, jotka vastaavat juuri heidän tarpeitaan. Me haluamme tukea asiakkaan henkilöstön työkykyjohtamista ja ennalta ehkäistä sairauspoissaoloja sekä ennenaikaista eläköitymistä ja tätä kautta säästää työkyvyttömyyskustannuksia. Tähän haetaan keinoja yhdessä asiakkaan kanssa, keskustellen ja erityisesti kuunnellen. Parhaan asiantuntemuksemme ja tukemme voimme tarjota, kun tunnemme asiakkaidemme tarpeet.

Varman kehittämä työkykyjohtamisen tietopalvelu on erinomainen työkalu tässä työssä. Parasta on, että se palvelee nimenomaan molempia osapuolia. Asiakas saa tunnuksillaan palvelusta keskeiset avainluvut yhtiöstään ja henkilöstöstään, ja ne toimivat arvokkaana työkaluna, kun halutaan hahmottaa tilannekuvaa ja laatia ennusteita esim. tulevasta maksuluokan kehityksestä, eläköitymisistä ym. Nämä avainluvut, yhdessä muun yrityksessä olevan asiantuntemuksen kanssa, helpottavat tiedolla johtamista ja kehittämistyötä. Parhaan tuloksen saamme, kun yhdessä löydämme vahvuudet, joita ylläpitää, sekä riskit tai uhat, joita kehittää.

Työkykyjohtamisen tietopalvelusta olen saanut useamman kerran palautetta. Palvelua käytetään kehittämisen työkaluna, koska tiedot päivittyvät sinne reaaliajassa ja niiden avulla voidaan tehdä sekä johtopäätöksiä menneestä että erityisesti ennusteita tulevasta. Uutena vahvistavana elementtinä koen Työkykyjohtamisen tarvekartoituksen, joka helpottaa entistä paremmin yrityksen tilannekuvan sekä liiketoimintalähtöisen toimintasuunnitelman muodostamista työkykyjohtamisen osalta. Asiakkaan kertoman mukaan tarvekartoituksen herättämiä ajatuksia on hyödynnetty mm. työterveyshuollon kanssa käytävissä yhteistyöpalavereissa sekä johtoryhmätyöskentelyn työkaluna. Johto ja esimiehet ovat myös hyödyntäneet tarvekartoitusta yhteisen näkemyksen muodostamissa yrityksen työkyvyttömyysriskiä arvioitaessa. Työkyvyttömyysriskillä tarkoitetaan vaaraa siitä, että työntekijä joutuu työntekijän eläkelain (TyEL) mukaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle, josta aiheutuu kustannuksia yritykselle ja työeläkeyhtiölle.

Lähestymistapoja on monia ja lupaamalla kuun taivaalta saatetaan joskus onnistua saamaan pikavoittoja. Pitkäkestoisen asiakassuhteen todennäköisyys kuitenkin kasvaa, kun yhteistyö rakentuu asiakaslähtöisesti. Hyödyntämällä Varman Työkykyjohtamisen tietopalvelun tarvekartoitusta ennakoimme ja eliminoimme työkykyriskejä. Näin myös kehitämme palveluamme asiakaslähtöisesti ja luomme tavoitteellisia ja pitkäkestoisia asiakassuhteita. 

Varman työkykyjohtamisen palvelut

Tiina Kärki

Yhteyspäällikkö

Voisit olla kiinnostunut myös näistä