Osittain työssä, osittain työkyvyttömyyseläkkeellä

Varman vuonna 2016 myöntämistä uusista työkyvyttömyyseläkkeistä 21,1 % alkoi määräaikaisena osakuntoutustukena tai pysyvänä osatyökyvyttömyyseläkkeenä. Osatyökyvyttömyyseläke on osoittautunut oivalliseksi keinoksi auttaa työkykyongelmaista jatkamaan työelämässä. Muiden työeläkeyhtiöiden uusista työkyvyttömyyseläkkeistä tai kuntoutustuista vastaava osuus oli 16.6 %.

Mutta mitä tiedämme osatyökyvyttömyyseläkeläisistä?  Ovatko osatyökyvyttömyyseläkeläiset eläkkeen rinnalla työssä? Jatkuuko osatyökyvyttömyyseläke vanhuuseläkeikään saakka vai muuttuuko se täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi? Varma on tehnyt selvityksen omista työkyvyttömyyseläkeläisistään. Kuvaan tässä blogissa keskeiset havainnot.

Osatyökyvyttömyyseläke on yleistynyt

Varma myönsi vuonna 2016 813 uutta osatyökyvyttömyyseläkettä tai osakuntoutustukea. Eläkkeen suuruus oli keskimäärin hiukan yli 700 euroa, joten sillä oli oikeasti merkitystä saajansa toimeentulon kannalta. Valtaosa osatyökyvyttömyyseläkkeistä alkaa vanhemmissa ikäryhmissä, joissa eläkettä on myös keritty ansaita enemmän. Yli 55-vuotiailla uusien osatyökyvyttömyyseläkkeiden suuruus olikin lähes 900 euroa.

Vanhimmassa ikäryhmässä osatyökyvyttömyyseläkkeiden yleistyminen on ollut nopeata. Vuonna 2006 yli 55-vuotiaille myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä 13,7 % oli osatyökyvyttömyyseläkkeitä. Kymmenen vuotta myöhemmin vastaava osuus oli 37,0 %.  Myönteiseen kehitykseen on monta syytä. Osa niistä käy ilmi alla olevasta taulukosta, jossa kuvaan osatyökyvyttömyyseläkkeen hyötyjä sekä työntekijälle että työnantajalle. Vetovoimatekijöiden lisäksi myös yritysten henkilöstöhallinnossa ja myös työterveyshuollossa on opittu ymmärtämään osatyökyvyttömyyseläke aitona mahdollisuutena jatkaa työssä sairaudesta huolimatta. Varmasti myös työelämä tarjoaa tänä päivänä paremmin mahdollisuuksia osa-aikaiseen työhön. Ja ainakin kyselytutkimusten mukaan ihmiset ovat aiempaa halukkaampia jatkamaan työssä, vaikka osa-aikaisestikin.

Osatyökyvyttömyyseläke on usein välivaihe elämässä

Seurasimme ansiorekisteristä, miten paljon osatyökyvyttömyyseläkeläiset olivat eläkkeen rinnalla työssä. Vuonna 2013 osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä 78 %:lla oli ansioita 2 vuotta eläkkeen alkamisen jälkeen. Keskimääräinen vuosiansio oli 19 300 euroa. Pidempään osatyökyvyttömyyseläkkeellä olleiden työssäkäynti ei ollut aivan yhtä yleistä, mutta esim. v. 2010 osatyökyvyttömyyseläkkeelle jääneistä 72 %:lla oli ansioita v. 2015, ja heidän keskiansionsa oli 18 600 euroa. Vielä viiden vuoden kuluttuakin näin moni on edelleen osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla työssä. Eikä ansiotasokaan ollut rapautunut puuhastelukorvaukseksi, vaan oli edelleen merkittävä osa toimeentuloa.

Osatyökyvyttömyyseläke on usein välivaihe ihmisen elämässä. Osalla sairaus paranee ja henkilö palaa kokoaikatyöhön. Osalla taas sairaus vaikeutuu ja johtaa täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työelämä muuttuu ja sen tarjoamat mahdollisuudet osa-aikatyöhön voivat muuttua. Ja kaikki vanhenevat, osa siirtyy osatyökyvyttömyyseläkkeeltä vanhuuseläkkeelle.

Kohtalaisen suuri osa osatyökyvyttömyyseläkkeistä muuttuu sairauden vaikeutuessa muutaman vuoden kuluessa täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi. Vuonna 2013 alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä v. 2016 35 % jatkui edelleen osatyökyvyttömyyseläkkeenä, 18 % oli muuttunut vanhuuseläkkeeksi ja 41 % täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi. Vastaavat luvut v. 2010 alkaneissa eläkkeissä olivat 15 %, 25 % ja 51 %.


Selvityksen tulokset eivät yllättäneet. Osatyökyvyttömyyseläkkeestä haetaan lähes poikkeuksetta ennakkopäätöstä, jolloin työpaikalla yhdessä työterveyshuollon ja HR:n kanssa on arvioitu osatyökyvyttömyyseläke luontevaksi tavaksi jatkaa työssä. Niinpä ei ole ihme, että osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla ollaan töissä. Työn ja eläkkeellä olon rytmitys (osapäivätyö, osaviikkoinen työ, viikko työssä-viikko eläkkeellä…) riippuu työn järjestelymahdollisuuksista ja jossain määrin myös sairaudesta. Varma seuraa vain osa-aikaisen työn ansioita, joiden pitäisi pitkällä aikavälillä olla 40-60 % eläkkeen perusteena olevasta palkasta.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen väliaikainen luonne tuli selvityksessä myös hyvin esiin. Monessa tilanteessa se toisaalta mahdollistaa osittaisen työssä jatkamisen, toisaalta pehmentää työelämän ulkopuolelle siirtymistä.

Osatyökyvyttömyyseläke näyttää toimivan niin kuin se on tarkoitettukin.

Jukka Kivekäs

Voisit olla kiinnostunut myös näistä