Mitä nuoret tietävät työeläkkeestä?

Varman Salmisaaren-toimistolle saapui maaliskuussa noin 100 nuorta kesäntyönhakijaa ryhmähaastatteluihin. Haastatteluissa nuorilla oli mahdollisuus näyttää osaamisensa ja persoonansa ja tavata tulevia esimiehiä.

Sain ilon olla mukana ryhmähaastattelupäivässä ja tavata innokkaita kesätyönhakijoita. Koska nuoret hakivat töihin eläkeyhtiöön, päätimme kysellä heidän tietämystään työeläkeasioista. Nuoret saivat haastattelujen lomassa vastata lyhyeen eläkeaiheiseen kyselyyn. Työeläkeasiat kuuluvat myös nuorille, joten samalla saimme jakaa heille kevyellä otteella työeläketietämystä.

Milloin on sopiva ikä jäädä eläkkeelle?

Kysyimme nuorilta, mikä heidän mielestään olisi sopiva ikä jäädä eläkkeelle? Lähes puolet vastaajista oli sitä mieltä, että 61-65 -vuotta olisi sopiva eläkkeellesiirtymisikä. 43 % vastasi, että sopiva ikä olisi 66-70 -vuotta. Tässä kysyttiin mielipidettä, mutta tosiasiassa näiden nuorten vanhuuseläkeikä tulee sijoittumaan jälkimmäiselle ikähaitarille. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikä sidotaan eliniän muutokseen ja esimerkiksi vuonna 1995 syntyneen arvioitu vanhuuseläkeikä on 67 v 10 kk.

Rahoitetaanko työeläkkeet omilla säästöillä?

Nuorilta kyseltiin myös eläkkeiden rahoituksesta. Kolmasosa kyselyyn vastanneista nuorista tiesi, että työeläkkeet rahoitetaan työssäkäyvien eläkemaksuilla. Lähes saman verran osasi kertoa, että työeläkkeet rahoitetaan myös työnantajien maksuilla. 26 % nuorista tiesi, että rahoituksessa ovat mukana myös työeläkeyhtiön sijoitustuotot.

Työnantaja perii joka kuukausi palkasta työntekijän eläkemaksun ja maksaa koko vakuutusmaksun eläkeyhtiöön. Osa vakuutusmaksusta rahastoidaan ja sijoitetaan tuottavasti ja turvaavasti. Vakuutusmaksut eivät riitä maksussa olevien eläkkeiden kattamiseen, joten rahastoituja varoja käytetään myös eläkkeiden maksamiseen.

11% nuorista osasi kertoa, että työeläkkeitä rahoitetaan myös valtion varoilla ja verotuloilla. Näin on osittain esimerkiksi YEL- eläkkeiden, maatalousyrittäjien ja merimiesten eläkkeiden osalta. Työeläkkeitä ei rahoiteta omilla tai muiden säästöillä ja lähes kaikki tämän tiesivätkin.

Karttuuko työeläkettä palkattomilta ajoilta?

Kysyimme nuorten tietämystä eläkkeen karttumisesta. Noin 40 % osasi kertoa, että työeläke karttuu työansioista. Alle kolmasosa vastaajista tiesi, että eläkettä kertyy myös yrittäjätoiminnasta. Työeläke karttuu pääsääntöisesti työansioista TyEL:n ja työtulosta YEL:n mukaan, mutta vuodesta 2005 lähtien myös tietyiltä palkattomilta ajoilta. 18 % nuorista tiesi, että työeläke karttuu tutkintoon johtavasta opiskelusta, joten opintojen loppuun saattaminen kannattaa tältäkin osin. Vain 12 % tiesi, että vanhempainvapaasta karttuu myös eläkettä. Lottovoitto tai itse poimittujen marjojen myynti omaan käyttöön ei eläkettä kartuta, kuten suurin osa tiesikin.

Alle puolet nuorista tunsi työeläkeotteen ja mistä sen löytää. Myös nuorten on hyvä tarkistaa oma työeläkeotteensa. Koska otteelle on koottu koko oma työhistoria, työeläkeotetta voi käyttää myös CV:n laatimisen apuna. Nykyisen eläkelain mukaan jo 17 ikävuodesta lähtien karttuu eläkettä, joten kesätöistä saa jo eläkekarttumaa. Sähköiseen työeläkeotteeseen pääsee oman eläkeyhtiön verkkosivuilta, mutta työeläkeotteen katsomisen voi aloittaa myös Työeläke.fi -sivustolta, joka ohjaa oman eläkeyhtiön sivuille.

Työeläke kuuluu kaikille

Kävimme yhteisesti nuorten kanssa läpi eläkevisan vastaukset, jolloin oikeiden vastausten lisäksi nuoret saivat lisää tietoa eläkeiästä, työeläkkeiden rahoituksesta, eläkkeen karttumisesta ja työeläkeotteesta. Tämä joukko nuoria oli ymmärrettävästi kovin kiinnostunut eläkeasioista, olivathan he pyrkimässä kesätöihin eläkeyhtiöön. Tietämys eläkeasioista oli tällä porukalla samasta syytä varmasti keskivertonuoria parempaa.

Nuorten kanssa pääsimme myös keskustelemaan työeläkejärjestelmän kestävyydestä, koulutusasioista, Varmasta työpaikkana ja Varman työkulttuurista. Meillä oli mahtavia nuoria kesätyönhakijoina ja nyt jo ensimmäiset heistä ovat aloittaneet meillä kesäduunissa. Oli hienoa ja virkistävää puhua työeläkkeistä opiskelijoiden kanssa, sillä työeläkeasiat koskevat meitä kaikkia, myös nuoria!

 

Varma on Vastuullinen kesäduuni -kampanjan pääyhteistyökumppani ja tänä vuonna tavoitteena on tarjota kesätyöpaikka etenkin henkilöille, joilla ei ole vielä oman alansa työkokemusta. Varmaan saapui tänä keväänä ennätysmäärä, yli 850 kesätyöhakemusta.

Uutinen
Eläkettä kesätöistä
työelämä 09.03.2018

Elina Juth

Palvelupäällikkö

Elina Juth toimii työeläkeasioiden kouluttajana ja sisällöntuottajana. Elinalla on pitkä kokemus työeläkealalta. ”Eläkeasiat voivat tuntua välillä monimutkaisilta. Haluan osaltani lisätä ihmisten ymmärrystä työeläkejärjestelmästä ja viestiä asioista ymmärrettävästi ja selkeästi.”

Asiakaslähtöisyys, asiakaskohtaamiset, yhdessä oivaltaminen sekä työelämän ja yrityskulttuurin kehittäminen inspiroivat Elinaa työssä. Vapaalla Elinan aika kuluu perheen sekä puutarha- ja ulkoiluharrastusten parissa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä