Yksi YEL - tuhansia erilaisia yrittäjiä

Totta se on, että yksi eläkevakuutus kattaa kaiken mahdollisen yrittäjätoiminnan riippumatta siitä, onko kyse sivutoimisesta, kausiluonteisesta, osa-aikaisesta, kokopäiväisestä, yhdessä tai useammassa yrityksessä harjoitettavasta yrittäjätoiminnasta tai riippumatta siitä, minkä yhtiömuodon yrittäjä on valinnut. Kun yksi tuote pitää saada sopimaan moneen erilaiseen tilanteeseen, niin lain soveltaminen ei ole kovin helppoa. Se, että YEL-vakuutus perustuu työtulon määritteeseen, jolla ei kuitenkaan ole suoranaista kytköstä yrittäjän yrityksestä saamaan palkkaan, aiheuttaa hämmennystä ja epäselvyyttä sekä vakuuttamisvelvollisuudesta että työtulosta.

Työntekijälle eläkettä karttuu maksetun palkan perusteella, mutta yrittäjälle vuositasolle vahvistetun YEL-työtulon perusteella. YEL-työtulo ei kuitenkaan ole sama kuin yrittäjän yrityksestä nostama palkka. Se hämmentää erityisesti uusia, aloittavia yrittäjiä, jotka ovat aikaisemmin olleet työsuhteessa. YEL-työtulolla tarkoitetaan fiktiivistä palkkaa, joka tulisi maksaa samasta työpanoksesta vastaavan koulutuksen ja kokemuksen omaavalle henkilölle. Ja tottahan se on, vain työeläkeyhtiön vakuutusvirkailija voi ymmärtää, että yrittäjän YEL-työtulolla tarkoitetaan fiktiivistä palkkaa, joka tulisi maksaa samasta työpanoksesta vastaavan koulutuksen ja kokemuksen omaavalle henkilölle. Kun tarkastelee Eläketurvakeskuksen tilastoja, niin kovin moni yrittäjä näyttää saavan n. 640 euron kuukausipalkalla eli 7 656,26 euron vuosityötulolla palkattua vastaavan ammattitaidon omaavan ulkopuolisen työntekijän tekemään saman määrän työtunteja.

Kun vanhuuseläkeikään on vuosikymmeniä, niin ensimmäisenä ei kenelläkään ole mielessä, miten eläke ja rahat riittävät niin vanhuuseläkkeen aktiivisina go-go-vuosina, vähemmän aktiivisina slow-go-vuosina tai paljon kalliita palveluja vaativina no-go-vuosina. Mutta elämää on paljon ennen vanhuuseläkeikääkin. Se tarkoittaa sitä, että ennen eläkeikää voi ja todennäköisesti sattuukin muutama terveyteen tai toimeentuloon liittyvä riski, joka voi pitkittyessään tarkoittaa sitä, että yrittäjän loppuelämän toimeentulo vaarantuu. Näin ei tarvitse käydä, jos perehtyy pienen hetken YEL-vakuutuksen maailmaan ja asettaa työtulonsa sellaiselle tasolle, että voi nukkua yönsä rauhassa.

Yrittäjä, perusasiat haltuun YEL-vakuuttamisesta -webinaarissa kerromme, miten YEL-vakuutus nivoutuu yrittäjän koko sosiaaliturvaan jo työvuosien aikana.

Varman asiakastapahtumat ja webinaarit

Tiedot kaikista tulossa olevista asiakastapahtumista ja webinaareista löydät tapahtumasivulta.

Arja Iisakkala

Vakuutuspalvelupäällikkö, ulkomaanpalvelujen päällikkö
Arja työskentelee Varman vakuutuspalveluissa asiantuntijatiimin esimiehenä. Hän osallistuu päivittäisessä työssä yritysten ja yrittäjien työeläkevakuuttamisen erityistilanteisiin sekä Suomessa että ulkomailla tehtävän työn osalta. Alan kokemusta on kertynyt 20 vuoden ajalta. Arja on aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja nykyinen tehtävä tarjoaa aitiopaikan eläkevakuuttamisen toimeenpanoon työntekijöiden ja yrittäjien osalta. Viime vuosina Arja on nostanut erityisesti esille YEL-vakuuttamiseen merkitystä yrittäjien sosiaaliturvaan. – Asioiden monimutkaisuus näkyy siinä, että ratkaisut edellyttävät usein vahvaa tiimityötä ja verkostoja eri toimijoiden kesken. Vapaalla Arja mm. remontoi mökkiä ja on vapaaehtoistyössä lasten asialla.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä