Maagiset YEL-työtulorajat

Sain jokin aika sitten kutsun tilaisuuteen puhumaan YEL-vakuuttamisesta sekä YEL-työtulon maagisista rajoista. En ollut itse ajatellut rajoja maagisina vaan lähinnä kriittisinä tiettyjen etuuksien saamiseksi. Maagista tai ei, mutta moni yrittäjä asettaa työtulon minimiin, jotta pakollinen asia tulee hoidetuksi. Minimityötulo tarkoittaa myös minimitason sosiaaliturvaa, jota voisi pitää toteutuessaan mustana magiana.

YEL-vakuuttamisen kulmakivi on vuotuinen työtulo. Vielä 1980-luvulla YEL-työtulon määrittelyn lähtökohta oli kuukausiansio, joka muunnettiin vuosiansioksi kertomalla se 12:sta. Jostain tuntemattomasta syystä edellä mainitusta tavasta luovuttiin. Minusta kuukausiansio olisi kuvaavampi käsite vielä tänä päivänä määrittelemään ja hahmottamaan sekä eläke- että muun sosiaaliturvan tasoa. Päivärahat lasketaan viimekädessä vuosiansion perusteella lasketun keskimääräisen kuukausi- tai päiväpalkan perusteella. Jos suureet eivät ole yhteismitallisia, niin sosiaaliturva vaikuttaa kovin vaatimattomalta. Päivärahan kuukausitaso kuulostaa ihan kohtuulliselta, jos 638 euron työtulolla saa 394 euron suuruisen sairauspäivärahan. Mutta jos saman saa 7 656,26 euron vuosityötulolla, päiväraha vaikuttaa miltei mustalta magialta.

Koska sosiaaliturva on tilkkutäkki, ei ole olemassa yhtä ainoaa maagista YEL-työtuloa, vaan niitä on useita. Sairauspäivärahan osalta maagisena alarajana on tänä vuonna 10 563 euroa. Kun työtulo on vähintään sen, on sairauspäiväraha ensimmäisestä päivästä alkaen vähintään minimipäivärahan suuruinen. Sairauspäivärahana maksetaan 70 prosenttia vuosiansioista 30 394 euron tuloon asti, joten edellä mainittua työtuloa voidaan pitää toisena maagisena rajana sairauspäivärahan osalta. Ylittävältä ansion osalta maksetaan myös päivärahaa, mutta huomattavasti pienemmän prosentin mukaan. Sama logiikka pätee myös vanhempainpäivärahoihin, mutta vastaava maaginen raja on tänä vuonna 37 167 euroa.

12 576 euron työtulo riittää täyttämään työttömyysturvan työssäoloehdon ansioita koskevan kriteerin ja mahdollistaa yrittäjän liittymisen työttömyyskassan (AYT tai SYT) jäseneksi. Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maagisena rajana voidaan pitää myös 36 936 euron vuosityötuloa, sillä työttömyyspäiväraha on 45 prosenttia em. vuosityötuloon asti ja ylittävästä tulosta 20 prosenttia.

On myös tilanteita, jossa maaginen työtulo on veteen piirretty viiva. Esim. työeläkekuntoutuksen ansioraja saattaa täyttyä myös YEL:in minimityötulolla, jos työeläkekuntoutus alkaa ilman edeltävää sairauslomaa. Lyhytkin sairauslomajakso vie usein minimityötulolla itsensä vakuuttaneen yrittäjän mahdollisuuden päästä työeläkekuntoutukseen. Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää työhistoriaa tietyn suuruisilla ansioilla. Tänä vuonna YEL-työtulon pitää olla vähintään 14 280 euroa, jotta YEL-vakuutettu työskentelyvuosi kartuttaa täydet 12 kuukautta vaadittavaa työskentelyaikaa. Alemmalla työtulolla työskentelyaikaa kertyy vähemmän.

Mustaa magiaa vastaan on lääke. Se on oikein asetettu työtulo, jossa ei sinällään ole mitään maagista. Sen tulee lain mukaan vastata yrittäjän työpanoksen arvoa eli palkkaa, joka olisi maksettava vastaavasta työstä.

* Maksussa on huomioitu aloittavan yrittäjän alennus 22 %. Maksu verovähennyskelpoinen.
** Edellyttää, että YEL-maksut ja AYT/SYT-työttömyyskassan jäsenmaksut on maksettu ja työssäoloehto täyttyy.
*** Yhtäjaksoisen sairauden perusteella ensimmäiset 55 päivää

Päivärahojen määrät on laskettu Kelan ja AYT:n verkkosivuilla olevien laskureiden avulla 10/2018. Päiväraha etuuksien saamiseen saattaa liittyä muita ehtoja.

Työttömyysetuuksissa ei ole huomioitu mahdollisia korottavia/alentavia tekijöitä. Tarkempia tietoja Kelasta tai työttömyyskassasta.

Blogi
YEL-maksun minimoinnin suosio ei yllätä
työelämä, vakuuttaminen 07.05.2018

Arja Iisakkala

Vakuutuspalvelupäällikkö, ulkomaanpalvelujen päällikkö
Arja työskentelee Varman vakuutuspalveluissa asiantuntijatiimin esimiehenä. Hän osallistuu päivittäisessä työssä yritysten ja yrittäjien työeläkevakuuttamisen erityistilanteisiin sekä Suomessa että ulkomailla tehtävän työn osalta. Alan kokemusta on kertynyt 20 vuoden ajalta. Arja on aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja nykyinen tehtävä tarjoaa aitiopaikan eläkevakuuttamisen toimeenpanoon työntekijöiden ja yrittäjien osalta. Viime vuosina Arja on nostanut erityisesti esille YEL-vakuuttamiseen merkitystä yrittäjien sosiaaliturvaan. – Asioiden monimutkaisuus näkyy siinä, että ratkaisut edellyttävät usein vahvaa tiimityötä ja verkostoja eri toimijoiden kesken. Vapaalla Arja mm. remontoi mökkiä ja on vapaaehtoistyössä lasten asialla.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä