Pienen yrityksen parhaaksi työkykykumppaniksi alueellisella osaamisella

Meillä Varman kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalveluissa puhaltavat keväiset muutoksen tuulet, sillä siirryimme huhtikuussa uudenlaiseen alueelliseen toimintamalliin PK-yritysten ja YEL-yrittäjien palvelussa. Nimesimme seitsemälle maantieteelliselle alueelle omat kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vastuuasiantuntijat.

Alueellinen työskentely antaa mahdollisuuden oppia yrityselämän erityispiirteitä eri puolilla Suomea.

Uudenlaisen toimintamallin avulla haluamme oppia tuntemaan paremmin alueellisia asiakasyrityksiämme ja niille työterveyspalveluita tarjoavia tahoja ja hioa yhteistyökäytäntöjä. Alueellinen työskentely antaa myös mahdollisuuden oppia yrityselämän erityispiirteitä eri puolilla Suomea. Tärkeää on se, että pääsemme tiiviimpään yhteistyöhön eri alueellisten kuntoutuskumppaniemme kanssa. Lisäksi yhdessä tekeminen omassa talossamme tiivistyy ja toiveemme mukaan näkyy myös asiakkaillemme parempana kokonaispalveluna.

Noin 65 % Varmaan tulevista kuntoutustuki- ja työkyvyttömyyseläkehakemuksista on pienten ja keskisuurten yritysten työntekijöiltä ja yrittäjiltä. Tiedämme, että työkykyjohtamisen toimintatavoissa on työpaikolla suurta vaihtelua. Osassa työpaikkoja työkykyasioiden hoitamisen mallia ei ole lainkaan. Tämän vuoksi työkykyongelmiin reagoiminen varhaisessa vaiheessa saattaa jäädä tekemättä, ja ensimmäinen yhteys omaan työeläkeyhtiöön on työkyvyttömyyseläkehakemus.

Usein työpaikoilla olisi kuitenkin paljon tehtävissä ennen työkyvyttömyyseläkkeen hakua. Oiva Varman tarjoama kanava työkykytiedon ja -työkalujen äärelle on Työkykyjohtamisen tietopalvelu, josta on hyötyä kaikenkokoisille yrityksille. Tietopalvelussa on saatavilla erilaisia työkykyyn liittyviä materiaaleja. Tietopalvelun kautta yritykset voivat myös seurata, verrata ja ennustaa henkilöstönsä ikärakenteen ja eläkkeiden määrien sekä niistä aiheutuvien kustannusten kehitystä.

Usein työpaikoilla olisi paljon tehtävissä ennen työkyvyttömyyseläkkeen hakua.

Toivomme, että alueellinen toimintatapamme lisää pienempien yritysten kiinnostusta Työkykyjohtamisen tietopalvelua kohtaa. Jatkossa voimme paremmin nostaa esiin alueellisia työkykyyn liittyviä ilmiöitä, ja näemmekin, että oikein kohdennettu tieto on haluttu palvelu. Voimme esimerkiksi kerätä asiakkaillemme tietoa työkyvyttömyyden syistä ja hakemusten määrästä suhteessa alueen vakuutettuihin. Myös ammatillisen kuntoutuksen alueellinen vertailu voi olla mielenkiintoista: millä alueilla esimerkiksi koulutussuunnitelmia syntyy, painottuvatko työpaikkakuntoutuksen keinot jossakin toisessa osassa Suomea ja miten kuntoutuspolun jälkeen työllistytään eri osissa maata. Alueellinen data ei yksin tuo lisäarvoa, mutta jos sen avulla päästään muuttamaan toimintatapoja, voimme saada suuriakin hyötyjä aikaan. Haluamme olla myös pienen yrityksen paras kumppani työkyky-asioissa.

Me varmalaiset olemme innoissamme uudistuksesta ja näemme siinä monia mahdollisuuksia. Kun pari viikkoa sitten sisäisessä työpajassa kuulostelimme asiantuntijoidemme näkemyksiä aluemalliin siirtymisestä, ainoa kriittinen kommentti oli "Miksi vasta nyt?".

Blogi
Pelkät päätökset ja eurot eivät kuntouta
kuntoutus 02.01.2019

Anne Korhonen

Palvelupäällikkö

Anne Korhonen toimii Varmassa kuntoutuspalvelupäällikkönä. Hänellä on 15 vuoden kokemus ammatillisesta kuntoutuksesta sekä asiantuntija- että esimiestyön näkökulmasta. Annea kiinnostaa työkykyyn ja työurien tukemiseen liittyvät asiat. Myös työeläkekuntoutuksen kehittäminen entistä tuloksekkaampaan suuntaan on lähellä Annen sydäntä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä