Kasvuyrityksen tuloksenteko paranee työkyvystä huolehtimalla - kolme oppia johtamisesta vuoden ajalta

Olen saanut viimeisen reilun 12 kuukauden aikana tutustua lukuisiin kasvua hakeviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Varman edustajana. Haluan ymmärtää johtamisen ja työkyvyn merkityksen henkilöstön ja koko liiketoiminnan menestymisen kannalta. Tässä kolme asiaa johtamisesta, jotka vuosi opetti.

1. Työntekijän täytyy hahmottaa oma roolinsa kirkkaasti

Työelämän muutoksesta puhutaan paljon, mitä se sitten kasvua hakevassa yhtiössä tarkoittaakin. Työelämä muuttuu monella tasolla: perusprosessit digitalisoituvat ja automatisoituvat, tekoälyn myötä työelämässä korostuvat vahvemmin ongelmanratkaisutaidot ja asiantuntijuus. Kuljemme yhä vahvemmin kohti 24/7 -maailmaa, jossa työn tekemisen paikkasidonnaisuus vähenee ja yksilön itseohjautuvuus korostuu.

Myös yhteiskunnan rakenne muuttuu. Monikulttuurisuus näkyy entistä vahvemmin työyhteisöissä, mikä puolestaan luo uusia odotuksia johtamiselle ja työkulttuurille. Muutokset tapahtuvat nopeasti ja sen vuoksi myös yksittäisen työntekijän on kyettävä hahmottamaan selkeämmin oma roolinsa. Uskon vahvasti, että työkuvan selkeys tuo tuottavuutta ja tehokkuutta työhön. Usein nopeisiin muutoksiin liittyvät myös organisaatioiden rakenteiden muutokset. Tällöin ymmärrys ja merkitys omasta roolista korostuvat.

2. Muuttuvassa työelämässä tarvitaan kuuntelevaa johtamista

Muutos edellyttää kuuntelevaa johtamista. Henkilöstön ja yrityksen tilan jatkuva kuunteleminen auttaa johtoa reagoimaan nopeasti muuttuvan maailman haasteisiin. Hyvinvoiva, työkykyinen ja motivoitunut henkilöstö on menestyvän yrityksen kivijalka. Työeläkeyhtiössä ymmärrämme työkykyyn vaikuttavia tekijöitä ja sen kautta voimme auttaa yrityksiä työkykyriskien ennaltaehkäisyssä.

Vahvan kasvun yhtiöissä kuunteleva johtaminen tarkoittaa sitä, että yritysjohto pysähtyy pohtimaan, mitä tuloksen ja markkinaosuuden kasvattaminen konkreettisesti tarkoittaa yksittäisen työntekijän arjessa, työntekijöiden rooleissa ja osaamisvaatimuksissa. Joskus tätä näkökulmaa voisi myös miettiä, kun valitaan ulkoisia neuvonantajia.

3. Henkilöstön työkyvyn säilyttäminen edellyttää muutosten ennakointia

Muutosten ennakoiminen on tärkeää, koska usein kovan kasvun yrityksissä muutosvauhti on merkittävää henkilöstön näkökulmasta. Mitä paremmin liiketoiminnan muutokset ja sen vaatimukset kyetään ennakoimaan ja ymmärtämään, sitä paremmat edellytykset yrityksellä on menestyä. Käänteisesti voisi todeta, että juuri sillä hetkellä, kun kasvu on kovinta ja henkilöstön tehokkuus äärimmäisen arvokasta, voi huonosti voiva henkilöstö tuhota koko kasvun.

Varma on valtakunnallinen kumppani Kasvu Openin, Kasvuryhmän sekä Boardman Grow -hankkeen kanssa. Yhteistyön avulla olemme mukana auttamassa suomalaisten kasvuyritysten menestymismahdollisuuksia sekä ymmärtämässä kasvuyritysten dynamiikkaa erityisesti henkilöstön ja johtamisen näkökulmasta. Kumppaneiden avulla olemme saaneet vahvan näkemyksen siitä, kuinka paljon kasvuyritykset kaipaavat asiantuntijuutta johtamisen ja ihmisten ympärille.

Blogin ensijulkaisu on ollut Talouselämän kumppanuusblogina.  

Voisit olla kiinnostunut myös näistä