Kivijalasta kevytyrittäjyyteen - muuttuva työelämä näkyy myös yrittäjän arjessa

Torstaina 5.9 vietetään jälleen perinteeksi muodostunutta yrittäjän päivää. Yrittäjien oma päivä sai alkunsa vuonna 1997 ja kalenteriin se on vakiintunut vuodesta 2010. Tänä vuonna päivää vietetään jo 23. kerran.

Työmarkkinat ovat reilussa parissakymmenessä vuodessa muuttuneet ja yrittäjyys sen mukana. Perinteisen yrittäjätoiminnan rinnalle on noussut ns. kevytyrittäjiä ja itsensä työllistäjiä. Monella on nykyisin myös kaksoisrooli, kun yrittäjätoimintaa harjoitetaan sivutoimisesti oman palkkatyön ohessa. Yrittäjän ura ei enää automaattisesti tarkoita vuosien tasaista ja pitkää taivalta, vaan lyhyempiä ja epäsäännöllisempiä työjaksoja, joissa tilanteet ja ansiot vaihtelevat.

Yhä useampi nuori valitsee itselleen ei-perinteisen uran, jossa toimii itsenäisesti, hankkii omat asiakkaansa ja hinnoittelee oman työnsä. Töitä voi tehdä vapaasti oman aikataulunsa mukaan ajasta tai paikasta riippumatta. Bloggarit, sisällöntuottajat, näyttelijät ja personal trainerit ovat hyviä esimerkkejä tämän päivän yrittäjämuodoista, jotka eivät välttämättä heti sellaisenaan asetu perinteisen yrittäjän muottiin.

Työ(tulo) tekijäänsä kiittää, vai kiittääkö?
 

Moni yrittäjä pitää työtulonsa tason edelleen liian matalana. YEL-vakuutusmaksu koetaan pakollisena pahana. Lakisääteiset maksut ovat usein viimeisenä listalla muiden välttämättömien juoksevien kulujen joukossa, joten niistä on helppo säästää. Työtulo on "nopea" säästökohde senkin vuoksi, että yrittäjä voi määritellä sen itse ja sillä on suora vaikutus vakuutusmaksuihin. Pienyrittäjille nykyisen kaltaiset YEL-maksut näyttäytyvät helposti kohtuuttoman suurina.

Arjessa on helppo unohtaa, että YEL-vakuutuksen työtulo vaikuttaa muuhunkin kuin vain vakuutusmaksuihin ja eläketurvaan. YEL on vakuutus elämän varalle, ja vakuutuksen pohjaksi vahvistettu työtulo vaikuttaa mm. sairaus- ja työttömyyspäivärahoihin sekä ansiopäivärahaan. Monella pienyrittäjällä ei ole varaa yllätyksiin ja pidempiaikainen sairastuminen voikin olla pienimuotoinen katastrofi.

YEL yrittäjän mukana jo lähes puoli vuosisataa


Yrittäjän eläkelaki YEL täyttää ensi vuonna jo 50 vuotta. Lakia on vuosien varrella täsmennetty ja muokattu, mutta sen perusteet ovat pysyneet samoina. Yhä edelleen yrittäjä määrittelee työtulonsa eli oman työpanoksensa arvon itse. Erityisesti työtulon käsite onkin monelle hankala - miten määritellä arvo omalle työlleen? Tämä on haaste etenkin luovilla aloilla työskenteleville.

Yrittäjän eläkelain uudistaminen on ollut tapetilla säännöllisin väliajoin. Yrittäjän työeläketurvan kehittämistä selvittänyt sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä julkaisi raporttinsa aiemmin tänä keväänä. Työryhmän esitys ei ole ollut yksimielinen ja esitetyt asiat on jätetty jatkoselvittelyyn. Yhtä mieltä ollaan kuitenkin siitä, että Yrittäjän eläkelain uudistustyötä on tarpeen jatkaa. YEL:in uudistumista toivovat entistä useammin myös yrittäjäasiakkaamme, joita kohtaan päivittäisessä työssäni. Nykyinen YEL koetaan kankeana ja vanhakantaisena ja erityisesti työtulon käsite ja sen määrittelyn vaikeus nousee säännöllisesti esiin.

1970-luvulta peräisin olevan Yrittäjän eläkelain lähtökohtana onkin helppo nähdä ns. perinteinen pitkän linjan yrittäjätoiminta, jossa YEL-työtulo on tasainen summa. Tosiasia kuitenkin on, että yrittäjän - ja etenkin kevytyrittäjän - ansiot vaihtelevat tai niitä on vaikea ennustaa.

Onko työtulon määritelmää siis syytä muuttaa tai mukauttaa paremmin eri yrittäjätyypeille sopivaksi? YEL on kulkenut yrittäjän mukana jo lähes puoli vuosisataa. Miten erityisesti työtulon käsite saadaan paremmin vastaamaan nykytilannetta, jossa perinteinen kivijalkayrittäjä alkaa olla katoava luonnonvara ja epäsäännöllisesti työskentelevä kevytyrittäjä tai itsensä työllistäjä enemmän sääntö kuin poikkeus? YEL:in uudistamisen jatkoselvittelyssä onkin otettava huomioon myös muuttuva yrittäjyys ja sen eri muodot, jotta erityisesti pienyrittäjien erityisasema tulisi nykyistä paremmin huomioiduksi.

YEL-vakuutuksen työtulo vaikuttaa koko sosiaaliturvaan ja on siksi tärkeä jokaiselle yrittäjälle, olipa kyseessä pitkän linjan yrittäjäkonkari, kevytyrittäjä, itsensä työllistäjä tai vasta yrittäjäuraansa aloitteleva. Jos oman työtulosi taso mietityttää, tutustu helppokäyttöiseen YEL-laskuriimme ja vertaile, millaisia lukuja erilaiset työtulovaihtoehdot juuri sinun kohdallasi antavat. 

Hyvää merkkipäivää yrittäjä, olet päiväsi ansainnut!

Minna Kaartinen

Palvelupäällikkö

Minna Kaartinen työskentelee palvelupäällikkönä Varman eläkepalveluissa.  Asiakaslähtöisyys ja yksilöllinen palvelu ovat hänen sydäntään lähellä. "Virkakieli ja lain koukerot taipuvat huonosti tavallisen ihmisen suuhun. Mutkikkailtakin tuntuvista asioista on voitava kertoa selkeästi ja ymmärrettävästi, ihmiseltä ihmiselle."

Voisit olla kiinnostunut myös näistä