Osatyökyvyttömyyseläke tukee kokeneen työelämässä jatkamista

Yli 60-vuotiaat työntekijät ovat aiempaa terveempiä ja osaavampia. Nykypäivän työelämä vaatii kuitenkin työntekijöiltä muutosvalmiutta ja jatkuvaa uuden oppimista, mikä kuormittaa sekä fyysistä että psyykkistä työkykyä. On tärkeää huolehtia siitä, että kokeneet työntekijät jaksavat nopeatahtisessa työelämässä.

Työntekijä on saattanut sinnitellä työelämässä pitkään tuki- ja liikuntaelinten kipujen kanssa. Työsuhteet ovat usein pitkäaikaisia ja työntekijä on hyvin sitoutunut työnantajaansa. Työtekijä kokee, että työkyky on heikko, ja hänellä on ollut vaikeuksia selvitä työtehtävistään. Hänellä on kuitenkin hyvä työmotivaatio, eikä hän ole hakenut sairauslomaa vaan on työskennellyt kivuista huolimatta. Työntekijä ei palaudu työpäivän jälkeen ja harrastukset ovat jääneet, koska elämä keskittyy kipuun ja siitä selviämiseen. Kipuun voi liittyä myös väsymys- ja masennusoireita.

Osatyökyvyttömyyseläke on hyvä keino vähentää työn kuormitusta työuran loppupuolella.

Osatyökyvyttömyyseläke on hyvä keino vähentää työn kuormitusta työuran loppupuolella. Sen turvin osatyökykyinen työntekijä voi selvitä työelämässä pitkään. Työ antaa toimeentulon lisäksi merkitystä elämälle. Osa-aikainen työ voi auttaa masennusta sairastavaa työntekijää oireiden hallinnassa ja estää syrjäytymistä. Osa-aikaisesta työstä karttuu eläkettä ja työntekijällä on parempi ansiotaso kuin eläkkeellä. Yrityksille osatyökyvyttömyyseläke on keino pitää motivoinut ja osaava työntekijä pidempään työelämässä. Se on myös yhteiskunnallisesti merkittävää ja tukee työelämässä jatkamista vanhuuseläkeikään saakka.

Työntekijä voi hakea osatyökyvyttömyyseläkettä, jos työkyvyttömyyden arvioidaan kestävän yhtäjaksoisesti yli vuoden ajan ja hänellä on työkykyä jäljellä osa-aikaiseen työhön. 60 vuotta täyttäneen työntekijän kohdalla painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta eli työkykyä arvioidaan hänen nykyiseen ammattiinsa.

Työnkuvaa voidaan muokata terveydentilalle sopivaksi tai jättää osa työtehtävistä pois.

Työpaikalla voidaan miettiä jo etukäteen osa-aikaisen työn mahdollisuuksia. Joissakin asiakasyrityksissämme yhtä työtehtävää tekee vuorotellen kaksi osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevaa työntekijää. Työnkuvaa voidaan muokata terveydentilalle sopivaksi tai jättää osa työtehtävistä pois, esimerkiksi fyysisesti raskaimmat työtehtävät. Kokeneilla työntekijöillä on usein paljon sellaista osaamista ja hiljaista tietoa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi mentoroinnissa.

Ennen osatyökyvyttömyyseläkkeen hakemista voidaan pitää työterveysneuvottelu, johon osallistuvat työntekijän lisäksi esimies ja työterveyslääkäri. Neuvottelun tavoitteena olisi saada yhteinen ymmärrys jäljellä olevasta työkyvystä: mihin työntekijä kykenee, mitkä ovat kokeneen vahvuudet? Voidaanko työtä muokata terveydentilalle sopivammaksi pysyvästi? Esimies seuraa osatyökykyisen työssä selviämistä ja työterveyslääkäri seuraa säännöllisesti terveydentilaa. Tärkeää on myös työyhteisön tuki ja empatia.

Blogi
Selviääkö työelämän muutoksessa sinnittelyllä ja sisulla?
työelämä, työkykyjohtaminen 07.03.2018

Leena Puurunen

Eläkeratkaisuasiantuntija

Leena Puurunen ratkaisee työkseen työkyvyttömyysetuuksia Varman kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalveluissa. Leena haluaa olla asiakkailleen arjen tsemppari työkykyasioissa. Häntä kiinnostaa työelämän muutoksen vaikutukset työkykyyn. 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä