Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva muuttui

Työttömyysturvalainsäädännön 1.7.2019 voimaan astunut muutos on ollut odotettu parannus yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvaan. Muutoksen myötä yrittäjän perheenjäsen on nyt myös työttömyysturvassa työntekijän asemassa.

Keitä muutos koskee ja minkälaisia toimia se vaatii?

Muutos koskee kuitenkin vain sellaisia yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvia TyEL-vakuutettuja perheenjäseniä, jotka eivät itse omista yrityksestä lainkaan osakkaita tai osuuksia. Käytännössä muutos koskee osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä työskenteleviä perheenjäseniä, koska heidät vakuutetaan TyEL:in mukaan, mikäli saavat työstään palkkaa.

TyEL-vakuutettujen perheenjäsenten, jotka ovat kuuluneet 30.6.2019 asti yrittäjien työttömyyskassaan (AYT tai SYT), pitää vaihtaa jäsenyys valitsemaansa palkansaajien työttömyyskassaan. Työttömyyskassan vaihto kannattaa tehdä mahdollisimman pian, jotta työttömyysturvaan ei tule aukkoa. Vaihtoehtoisesti perheenjäsen voi liittyä valitsemaansa palkansaajien työttömyyskassaan uutena jäsenenä.

Keitä muutos ei koske?

Toiminimiyrittäjän perheenjäsen on pääsääntöisesti YEL-vakuutettu, koska hänelle ei makseta palkkaa, vaan yritystoiminnan tulos jaetaan verotuksessa työpanosten suhteessa ansiotulona. Osaomistaja on myös YEL:in alainen, jos omistaa samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen kanssa yhteensä yli 50 prosenttia työskentely-yhtiön osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä. 

Toiminimiyrittäjän samassa taloudessa asuva perheenjäsen ja osakeyhtiön osaomistaja on siis jatkossakin työttömyysturvassa yrittäjä. Se tarkoittaa sitä, että perheenjäsenen mahdollisuus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan on riippuvainen YEL-vakuutuksen voimassaolosta, YEL-työtulon määrästä ja siitä onko hän yrittäjien työttömyyskassan (AYT tai SYT) jäsen.

Liiketoiminnan myyminen, sen alas ajaminen tai yrityksen konkurssi eivät ole ainoita syitä yrittäjän tai hänen perheenjäsenensä työttömyydelle.

Työttömyys voi tulla yllättäen - turvaa toimeentulosi

Liiketoiminnan myyminen, sen alas ajaminen tai yrityksen konkurssi eivät ole ainoita syitä yrittäjän tai hänen perheenjäsenensä työttömyydelle. Avioero voi myös johtaa yrittäjän tai yrittäjäpuolison työttömyyteen, jos yrittäjätoiminnan jatkaminen yhdessä tai erikseen ei ole avioeron jälkeen mahdollista. Joskus työttömyyden syynä voi olla yrittäjäpuolison sairastuminen, jos yrittäjätoiminnan jatkaminen ei ole mahdollista yksin. AYT-työttömyyskassa on laskenut, että kahdeksaa yrittäjää sadasta kohtaa jossain vaiheessa työttömyys.

Oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan edellyttää tänä vuonna vähintään 12 816 euron työtuloa 15 kuukauden ajan ja yrittäjien työttömyyskassan jäsenyyttä. Jo työttömyysturvan alarajalla olevalla työtulolla itsensä vakuuttava YEL-vakuutettu yrittäjä tai hänen perheenjäsenensä voi saada ansiosidonnaisena työttömyysetuutena suurempaa päivärahaa kuin mitä Kela myöntää peruspäivärahana tai työmarkkinatukena.

Lue lisää Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaan ehdotetaan parannuksia

Katso webinaari Yrittäjän työttömyysturva  - Tallenteessa käydään läpi yrittäjien työttömyysturvan olennaisimmat asiat. Vieraana AYT:n markkinointivastaava, Pipsa Luodelahti.

Laske työtulojen vaikutus sosiaaliturvaasi sekä arvioi vakuutusmaksujen suuruus YEL-laskurilla.

Arja Iisakkala

Vakuutuspalvelupäällikkö, ulkomaanpalvelujen päällikkö
Arja työskentelee Varman vakuutuspalveluissa asiantuntijatiimin esimiehenä. Hän osallistuu päivittäisessä työssä yritysten ja yrittäjien työeläkevakuuttamisen erityistilanteisiin sekä Suomessa että ulkomailla tehtävän työn osalta. Alan kokemusta on kertynyt 20 vuoden ajalta. Arja on aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja nykyinen tehtävä tarjoaa aitiopaikan eläkevakuuttamisen toimeenpanoon työntekijöiden ja yrittäjien osalta. Viime vuosina Arja on nostanut erityisesti esille YEL-vakuuttamiseen merkitystä yrittäjien sosiaaliturvaan. – Asioiden monimutkaisuus näkyy siinä, että ratkaisut edellyttävät usein vahvaa tiimityötä ja verkostoja eri toimijoiden kesken. Vapaalla Arja mm. remontoi mökkiä ja on vapaaehtoistyössä lasten asialla.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä