Millaisia ovat maahanmuuttajien työkykyhaasteet?

Yhä useammalla suomalaisella työpaikalla on maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. Millaisia työkykyyn liittyviä haasteita heillä tyypillisesti on?

Keskeisimmät haasteet monikulttuurisilla työpaikoilla liittyvät puutteelliseen kielitaitoon sekä erilaiseen työkulttuuriin. Kielitaito-ongelmat saattavat vaikeuttaa työnopastusta ja perehdyttämistä sekä vuorovaikutusta esimiehen ja muun työyhteisön kanssa.

Keskeisimmät haasteet liittyvät puutteelliseen kielitaitoon sekä erilaiseen työkulttuuriin

Eläkehakemuksissa maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden työkykyyn liittyvät ongelmat näkyvät esimerkiksi hoiva- ja kuljetusalalla. Maahanmuuttajataustaisilla työntekijöillä on ahdistuneisuutta, sopeutumattomuutta ja erilaiseen kulttuuriin sekä osaamiseen liittyviä ongelmia. Sota-alueilta Suomeen muuttaneilla nuorilla miehillä voi olla traumaperäistä masennusta ja pelkotiloja. Usein kotimaahan on jäänyt perhe, jolle lähetetään suurin osa palkasta. Suomessa asuva saattaa tehdä useaa eri työtä ja elää hyvinkin pienillä tuloilla, jopa toimeentulonsa äärirajoilla.

Maahanmuuttajilla voi olla vaikeuksia sopeutua suomalaiseen työelämään. Rooli työyhteisön jäsenenä voi olla epäselvä ja vaikeuksia voi olla uusien asioiden omaksumisessa sekä työssä suoriutumisessa. Tällöin lähiesimiehen ja työyhteisön asenteella ja vuorovaikutustaidoilla on suuri merkitys. Positiivinen ja kannustava työilmapiiri ja tasavertainen kohtelu tukevat maahanmuuttajataustaisen sopeutumista työelämään. 

Lähiesimiehen ja työyhteisön asenteella ja vuorovaikutustaidoilla on suuri merkitys

Pitkittyessään työkykyyn ja toimeentuloon liittyvät ongelmat voivat johtaa työkyvyttömyyden uhkaan ja sairauslomiin. Usein myös luottamus työnantajaa kohtaan voi olla heikkoa. Työterveyshuolto koetaan työnantajan edustajaksi ja hoitoon hakeudutaan julkiselle puolelle. Työhistoria Suomessa voi olla lyhyt ja oikeutta työeläkekuntoutukseen ei tämän vuoksi ole tai kuntoutusraha on hyvin pieni. Perheellisellä ei ole mahdollisuutta mennä esimerkiksi työkokeiluun, vaan työhön palataan suoraan sairauslomalta.

Maahanmuuttajataustaisille työntekijöille on tärkeää avata työterveyshuollon roolia työkyvystä huolehtimisessa ja työelämässä jatkamisen tukemisessa. Olisi hyvä myös kertoa tietosuoja-asioista ymmärrettävästi sekä edesauttaa työntekijän ja työterveyslääkärin välisen luottamuksellisen suhteen syntymistä. Työhönpaluun tukimuodot olisi kerrottava selkeästi ja edettävä yhdessä sovitun suunnitelman mukaan. Myös työntekijän oman vastuun ja vaikutusmahdollisuuksien ymmärtäminen tukee työkykyä.

Työ edistää maahanmuuttajan kotoutumista, luo turvaa sekä rytmittää elämää. Oman työidentiteetin vahvistaminen tuo tunteen vaikuttamismahdollisuuksista ja kuulluksi tulemisesta. Työn tekeminen lisää hyvinvointia ja antaa kokemuksen omasta paikasta yhteiskunnassa.

Blogi
Osatyökyvyttömyyseläke tukee kokeneen työelämässä jatkamista
eläketurva 11.09.2019

Leena Puurunen

Eläkeratkaisuasiantuntija

Leena Puurunen ratkaisee työkseen työkyvyttömyysetuuksia Varman kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalveluissa. Leena haluaa olla asiakkailleen arjen tsemppari työkykyasioissa. Häntä kiinnostaa työelämän muutoksen vaikutukset työkykyyn. 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä